En husfasad med balkonger
Marie Sjödin/Pixabay

Remissvar 2017

Hyresgäst­föreningen svarar regelbundet på remisser av olika slag. Det är ett sätt för oss att påverka bostadspolitiken och att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2018-06-25
Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)

2018-06-25
Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

2018-02-15
Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahands­uthyrning (SOU 2017:86)

2018-01-17
Verkställbarhet av beslut om bygg-, rivnings- och marklov

2018-01-09
Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 (Ei R2017:07)

2017-10-06
Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra (SOU 2017:65)

2017-09-19
En ny kamera­övervakningslag (SOU 2017:55)

2017-09-15
Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

2017-09-11
Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33)

2017-08-31
Delningsekonomi – På användarnas villkor (SOU 2017:26)

2017-06-26
Från Värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

2017-05-08
Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

2017-04-24
PM Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen samt Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31

2017-04-12
Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2)

2017-03-21
För Sveriges Landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

2017-02-27
Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

2017-02-24
Förslag till ändringar i Boverkets byggregler NNE (Näranoll)

2017-02-24
Boverkets förslag till ändringar i BBR och BEN (Näranoll)