Sveriges Rikes lagbok
Hyresgäst­föreningen

Remissvar - så funkar det

Hyresgäst­föreningen svarar regelbundet på remisser av olika slag. Det är ett sätt för oss att påverka bostadspolitiken och att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Vi lyfter hyresgästperspektivet i frågor om boende, miljö, hyra och många andra ämnen relaterat till hyresboendet.

Vill du få tag på ett remissvar vi har skrivit eller skicka en remiss till oss? 

Kontakta oss på mejl: remiss@hyresgastforeningen.se 

Eller post:

Hyresgäst­föreningen riksförbundet
Remiss/Julia Synnelius 
Box 7514
103 92 Stockholm