flaggor EU-länder utanför Kommissionen
iStock

Remisssvar till EU

Hyresgäst­föreningen svarar regelbundet på remisser av olika slag. Det är ett sätt för oss att påverka och dela vår kunskap och erfarenhet. Här hittar du Hyresgäst­föreningens svar på skrivelser som EU-institutionerna remitterat kring bostadspolitik och bostadsmarknad.