ung man med barn

Internationella erfarenheter av stöd till förstagångsköpare

Sänkta trösklar eller höjda priser? Vad blir effekten av ett statligt ekonomiskt stöd till förstagångsköpare? Hyresgäst­föreningens rapport visar att vissa typer av stöd är prisdrivande och riskerar att hamna i byggföretagens fickor.

Under flera års tid har byggbranschen argumenterat för olika former av statligt ekonomiskt stöd till den som ska köpa sin första bostad. Flera politiska partier har plockat upp detta och driver nu frågan. Men finns det då inga nackdelar med subventionerade lån till privatpersoner eller skattebefriade sparprogram för unga? Vi gav konsultfirman Tyréns i uppdrag att undersöka hur utfallet av efterfrågestimulanser har blivit där de genomförts, vilket redovisas i rapporten ”Sänkta trösklar eller höjda priser? Internationella erfarenheter av stöd till förstagångsköpare”. De stöd och länder som undersöks är bosparande i Norge, startbidrag i Australien, startlån i Storbritannien samt bolåneförsäkring i Kanada.

Den röda tråden genom samtliga program för stöd till förstagångsköpare som Tyrens har studerat är dess prisdrivande effekter. Ja, några av stöden är bättre än andra på att slipa ner trösklar, men det sker till ett högt pris. Det visar sig alltså att stöd till konsumenten på bostadsmarknaden i själva verket visst ”tar vägen ner i byggarnas fickor”. Ett begrepp lånat från nationalekonomin beskriver fenomenet som att utbudselasticiteten på bostadsmarknaden är låg, dvs mer pengar hos konsumenterna kommer att trycka upp priser snarare än utbud.

Varje stöd eller reform måste prövas utifrån dess kostnadseffektivitet, och om den får oönskade effekter. Internationella erfarenheter visar att det finns en överhängande risk att stöd till förstagångsköpare kostar mer än det smakar.