Stör ej! Hotellifiering pågår – framväxten av en grå hyresmarknad

Allt fler hyresrätter försvinner från Stockholms hyresbostadsmarknad genom att de hyrs ut för korttidsboende via plattformar som Airbnb. Fenomenet kallas hotellifiering och har kartlagts i två rapporter från Hyresgäst­föreningen. Den senaste rapporten varnar för en växande grå hyresmarknad präglad av otrygga villkor och höga hyror. 1 135 lägenheter som nu används för hotellverksamhet och korttidsuthyrning har kartlagts.

Stör ej! Hotellifiering pågår – framväxten av en grå hyresmarknad

Rapporten publicerades i juni 2021

Hyresgäst­föreningen har gjort en rapport som belyser ett fenomen på den svenska bostadsmarknaden som kommit att kallas "hotellifiering". I en kartläggning framkommer att plattformen Airbnb används av professionella aktörer som hyr ut undantagna hyresrätter. De professionella aktörerna på Airbnb är fastighetsägare och företag som agerar mellanhänder.

I rapporten kan vi läsa om hur dessa lägenheter vanligtvis förmedlas, juridiska aspekter och exempel på olaga fall. Rapporten redogör också för den kartläggning som Hyresgäst­föreningen gjort över lägenheter som omfattas, och dess konsekvenser. 

I kartläggningen framkommer att hotellifieringen inte bara innebär en ökad otrygghet för de som bor i korttidsboenden, utan även för grannarna. Boende i hus med hotellifierade lägenheter vittnar om störningar, drogförsäljning och nedskräpning.

Från bostad till hotell – korttidsuthyrningens
förutsättningar

Rapporten publicerades i juni 2018

I den här rapporten undersöker vi korttidsuthyrningens utbredning och effekter i sex städer: tre svenska och tre i övriga Europa. Rapporten tar upp exempel på uthyrning via Airbnb, som är en ledande tjänst för korttidsuthyrning av bostäder.

Korttids- och andrahands­uthyrning syftar båda till att bättre nyttja det befintliga bostadsbeståndet och därmed minska behovet av fler byggda bostäder. Det innebär att rum eller hela bostäder som inte används för tillfället kan hyras ut till någon annan, vilket gör att samma antal bostäder kan användas mer effektivt. Samtidigt rasar en debatt runt om i världens turiststäder om korttidsuthyrningens för- och nackdelar, där kritiker menar att Airbnb och liknande tjänster medverkar till bostadsbrist och hyreshöjningar.