Hinder för bostadsbyggande

Hur bygger vi fler bostäder som vanligt folk har råd med? Och vilka hinder finns för att producera nya hyresrätter? I Hyresgäst­föreningens rapport presenteras hyresvärdarnas och byggbolagens syn på bostadsbyggande och hyressättning.

Rapporten publicerades i april 2018

Syftet med rapporten är att ta reda på varför det inte byggs fler hyreslägenheter. För att få svar på detta har man ställt frågor till hyresvärdar och bostadsbolag om vilka svårigheter som omgärdar bostadsproduktionen, hur hyressättningen sker, hur investerings­stödet används och vilka förändringar som skulle förbättra förutsättningarna för nyproduktionen. Författare till rapporten är Hyresgäst­föreningens Stefan Runfeldt, bostadspolitisk utredare, och Margareta Björkvald, nationell specialist inom hyressättning.

Enkätsvaren visar att det vanligast upplevda hindret för bostadsbyggande är byggkostnaderna. Utöver det lyfter många också bristen på byggbar mark och dålig kommunal planberedskap. Ingen av de som besvarat enkäten uppger att en omställning till marknadshyror skulle lösa de problem man upplever. Tvärtom uppges det vara ett problem i sig att många människor inte har råd att efterfråga det som byggs i dag – hyrorna är helt enkelt för höga.

– Det väldigt många som framhåller de höga hyrorna som ett problem, och att en del av lösningen kan vara att man höjer bostadsbidragen. Det stämmer väl överens med Hyresgäst­föreningens linje i frågorna. Kommunerna och branschen måste ta ett gemensamt ansvar för att bygga billigare hyresrätter, kommenterar Stefan Runfeldt.

Se seminarium om rapporten Hinder för bostadsbyggande. Deltagare är Stefan Runfeldt och Margareta Björkvald, rapportförfattare. Därefter diskussion mellan de bostadspolitiska talespersonerna Johan Löfstrand (S) och Mats Green (M).

Seminarium

Nedan kan du se seminariet vill höll i samband med att rapporten publicerades. Deltagare är Stefan Runfeldt och Margareta Björkvald, rapportförfattare. Därefter diskussion mellan de bostadspolitiska talespersonerna Johan Löfstrand (S) och Mats Green (M).

 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies