Hållbar ombyggnad – enda vägen framåt

Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna och många tvingas flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar efter ombyggnaden. Hyreshöjningar på upp till 60 procent är inte ovanligt.

Rapporten publicerades i juli 2015

Enligt en rapport från Boverket flyttar minst 25 procent av hyresgästerna strax innan, under eller efter en ombyggnad. De har inte längre råd att bo kvar i sina hem.

Det bor drygt två miljoner människor i rekordårens bostäder. Uppskattningsvis bor mellan 35 och 40 procent av dem i lägenheter som är upprustade. Då återstår upprustningar för drygt en miljon människor. De allmännyttiga bostadsföretagen rustar upp cirka 11 000 hyresrätter varje år. Med den takten kommer det att ta 25–30 år att rusta upp allmännyttans bostadsbestånd.

Upprustningsbehovet är en angelägenhet som sträcker sig bortom hyresgästernas och fastighetsägarnas intresse och ansvar.

Det finns goda skäl för stat och kommun att förändra de ekonomiska villkoren vid upprustning och ombyggnad. Samhället har under många år stöttat renoveringar i de privatägda bostäderna genom ränteavdrag för kapitalkostnader och ROT-avdrag. Hyresgästerna har inte fått del av detta.

De viktigaste åtgärderna vid ombyggnader är:

  • Hållbar ROT för hyresrätter och hyresgäster
  • Skattefria investerings- och underhållfonder 
  • Hållbarhetspremie till ombyggnad och upprustning 
  • Förstärkt hyresgästinflytande vid ombyggnad