Byggarbetsplats i Örebro
iStock

Byggande och hyressättning

Hyresgäst­föreningens utredare har i tre sammanhängande rapporter granskat kopplingen mellan hyressättningen och bostadsbyggandet och identifierat hinder för byggandet av hyresrätter.

Rapporterna är publicerade i oktober/november 2013

Bostadsbyggande – Hinder, hyror och åtgärdsförslag

Vi redogör för de huvudsakliga hindren för bostadsproduktion och vilka åtgärder som behövs för att öka byggandet. Vi fokuserar på frågan om varför bostäder inte byggs där behovet är som störst och att det inte byggs för de breda inkomstgrupperna, där även efterfrågan är störst.

Nyproduktionshyror – Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter

En utvärdering av systemet med nyproduktionshyror (presumtionshyror) och förslag till stimulanspaket för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror.

Nyproduktionshyror – Enkät om bostadsbyggande och hyressättning

Redovisning av svar från en enkät om bostadsbyggande och hyressättning. Undersökningen omfattade 13 bygg- och fastighetsbolag och genomfördes i oktober 2013.