Barn kommer ut ur skuggan

Barnfamiljers ekonomiska svårigheter

I samband med temadagen den 20 mars om barnfattigdom i Sverige, släppte Hyresgäst­föreningen, Majblomman, Svenska Röda Korset och Rädda Barnen en helt färsk Sifo-undersökning. Undersökningen tittar på barnfamiljers ekonomiska situation och ger förslag på politiska åtgärder som krävs för att minska barnfattigdomen.

Barnfattigdomen är ett akut problem

Våra organisationer har under en lång tid jobbat med människor som har det svårt i samhället. De senaste åren har vi märkt att fler människor har det tufft. Speciellt barnfamiljer har sökt olika typer av stöd i större utsträckning. Därför har vi gjort en ny enkätundersökning om barnfamiljers ekonomiska svårigheter 2024.

Vår undersökning visar att:

 • 4 av 10 ensamstående föräldrar och nästan 3 av 10 av sammanboende föräldrar med lägre inkomst, anger att de har behövt låna pengar för att kunna betala det grundläggande de senaste sex månaderna. Detta är en kraftig ökning jämfört med förra året. 
 • 1 av 5 ensamstående föräldrar med lägre inkomst har inte haft råd att äta sig mätt vid något eller flera tillfällen de senaste sex månaderna.   
 • Nästan varannan ensamstående förälder och var tredje sammanboende förälder med lägre inkomst har inte haft råd att köpa näringsriktig mat varje dag i veckan. 
 • 4 av 10 ensamstående föräldrar och 2 av 10 av sammanboende föräldrar skulle som mest klara av ökade utgifter på 1 000 kronor innan det blir svårt att betala räkningarna. Det pekar på en kraftig försämring jämfört med förra året då det var 32 procent av ensamstående och 9 procent av sammanboende som uppgav samma svårighet.   
 • Drygt varannan ensamstående förälder och mer än tre av tio sammanboende föräldrar har haft svårigheter att betala fritidsaktiviteter till barnen.

Hur minskar vi barnfattigdomen? 

 1. Höj bostadsbidraget i takt med kostnadsökningarna

  Alla barn har rätt till ett tryggt boende. Bostadsbidraget är ett sätt för staten att ge barnfamiljer med låga inkomster ökade möjligheter att få en skälig bostad.
 2. Höj barnbidraget

  Barn ska inte behöva lida brist på mat och kläder i Sverige. Barnbidraget är ett effektivt och lättadministrerat verktyg som når alla, inklusive de mest utsatta barnfamiljerna. Därför bör det höjas.
 3. Inför kostnadsfria fritidsaktiviteter och avgiftsfri kollektivtrafik

  Alla barn ska ha rätt till fritidsaktiviteter. Barn i utsatta områden deltar i mindre utsträckning i idrott och fritidsaktiviteter. Det beror bland annat på aktivitetsavgifter och kostnader för kollektivtrafik. Inför därför kostnadsfria och subventionerade aktiviteter samt fri tillgång till kollektivtrafik för att fler ska kunna ta sig till aktiviteterna.
 4. Erbjud skolfrukost

  Barn ska inte tvingas börja skoldagen utan mat i magen. Vi vet att detta tydligt försämrar deras studieresultat. Därför bör det vara obligatoriskt för alla skolor att erbjuda skolfrukost till barn och ungdomar.