Hyresgästernas ekonomi

De som bor i hyresrätt har i genomsnitt lägre inkomst än de som äger ett boende i form av bostadsrätt eller villa.

Tabell
Källa: Novus
Novus enkätundersökning genomfördes på uppdrag av Hyresgäst­föreningen i november 2017.

Lägre inkomster, högre boendekostnad

Hyresgäster bor i den dyraste boendeformen men har samtidigt de lägsta inkomsterna i genomsnitt. Hyresgäster har också gynnats mindre av både skattelättnader och låga räntor som kommit andra grupper till del. Det har gjort att skillnaden i inkomst mellan grupperna ökat kraftigt de senaste decennierna.

Men när de boende fick svara på hur de själva ser på sin situation, i Novus enkät, syns inte lika stora skillnader mellan hyresgäster och de grupper som äger sina bostäder. Mellangruppen är dominerande i alla boendeformerna.

Diagram
Källa: SCB