Hur stor är en hyresrätt?

Hyresgäster har mindre bostadsyta per person än de som bor i småhus. Det gäller i alla hushållstyper, men framför allt bland de ensamboende. Där har de som bor i småhus nästan dubbelt så stor yta för sig själva.

Den vanligaste hyresrätten är en lägenhet med två eller tre rum och kök. En genomsnittlig tvårummare är cirka 60 kvadratmeter och en trerummare 75 kvm. De lägenheter som byggs nu är i allmänhet mindre än så.

200 000 ensamstående pensionärer i småhus bor på i genomsnitt över 110 kvadratmeter per person.

Trångboddheten ökar

När bostadsbristen är svår måste fler tränga ihop sig. Särskilt utbredd är trångboddheten bland dem som är födda utanför Europa. Var femte i den gruppen bor i ett hushåll med mer än två personer per sovrum.

Men trångboddheten har ökat kraftigt även i andra grupper. I åldrarna 20–39 år är så många som 8–9 procent trångbodda enligt norm 2, det vill säga mer än två boende per sovrum.

Diagram boendeutrymme
Källa: SCB
De som bor i eget hur har större ytor att röra sig på – i alla typer av hushåll.