Två tjejer pratar vid ytterdörren.

Seminarium om den ojämställda bostadsmarknaden

Är du på Forum för Jämställdhet i Karlstad den 7 februari? Då borde du besöka vårt seminarium! Vi kommer att ha ett seminarium i det öppna programmet, där vi diskuterar den ojämställda bostadsmarknaden i Sverige. Vi kommer också lyfta unga vuxnas boendesituation och bostadsbristen.

Är det lika enkelt för män och kvinnor att ta sig in på den svenska bostadsmarknaden? Behövs det en speciell bostadspolitik för att motverka maktobalanser på bostadsmarknaden och i samhället?

Den ekonomiska ojämställdheten påverkar möjligheterna att få ett eget hem. En bostadspolitik som tar hänsyn till skillnaderna mellan kvinnor och män kan minska de ekonomiska klyftorna och säkerställa att kvinnor har makt över sina egna liv. En bostadspolitik med ett tydligt jämställdhetsperspektiv skulle kunna rädda kvinnoliv i de fall kvinnor snabbt behöver flytta, från en våldsam partner.

Program:

7 februari kl. 13:15-13:35
Hur (o)jämställd är den svenska bostadsmarknaden?
Deltagare: Hyresgäst­föreningens förbundsordförande, Marie Linder, och Julia Synnelius, utredare på Hyresgäst­föreningen. 

Forum för Jämställdhet pågår mellan 7-8 februari i Karlstad. Hyresgäst­föreningen finns på plats båda dagarna med egen monter i utställartorget, monternummer 83c.