Marie Linder
Hyresgäst­föreningen

13 punkter – så klarar vi bostadskrisen under Corona pandemin

I samband med coronapandemin så har arbetsmarknaden och vårt samhälle hamnat i chock. Hyresgäst­föreningen får nu signaler om att det finns en ökad oro över att inte kunna betala hyran i tid eller inte alls.

De som nu drabbas av uppsägningar och varsel tillhör bland annat hotell-, restaurang- och turistbranschen, en utsatt grupp eftersom många av dem har osäkra anställningar. Dessa grupper är enligt Hyresgäst­föreningen överrepresenterade bland hyresgäster. 

Därför gör vi bedömningen att staten och hyresvärdarna behöver ta ett större ansvar så att vi kan ta oss igenom denna krisen tillsammans.

Vi befarar att många branscher där det nu går stora varsel har många hyresgäster, och då måste man titta på vad man kan göra för att se till att man klarar hyrorna för dem under den här perioden. Det vore förödande om en pandemi övergår till masshemlöshet.
Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgäst­föreningen.

Hyresgäst­föreningen har därför tagit fram ett 13 punkter för hur vi gemensamt kan klara utmaningarna för hyresgästerna.

13 punkter – så klarar vi bostadskrisen under Corona pandemin

Hyresgäst­föreningen vill se akuta åtgärder för att underlätta för dem som påverkats av coronaepidemin och bor i hyresrätt. För att underlätta för landets tre miljoner hyresgäster, och för det fortsatta bostadsbyggandet, föreslår Hyresgäst­föreningen ett stödpaket.

 1. I första hand bör generella hyresrabatter införas. Hyresvärdarna bör kunna ta detta ansvar för att under en kortare tid rabattera hyresgästernas hyror

 2. En Hyresfond instiftas

 3. Temporärt höjda och tillgängliggjorda bostadsbidrag under den tid pandemin pågår

 4. En hyresfri månad i allmännyttan

 5. Inga vräkningar med anledning av covid-19 under perioden
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/inga-vrakningar-i-allmannyttan-med-koppling-till-corona

 6. Fortsatta hyres­förhandlingar men inga hyreshöjningar som tas ut under det att krisen pågår.

 7. Som en följd av sämre ekonomi hos kommunerna så föreslår vi att Allbolagens regler om värdeeöverföringar §3,4,5 stoppas under resterade del av 2020.

 8. Kostnaden för medlemskap i Hyresgäst­föreningen bör inräknas i normen för försörjningsstöd. Det är en förhållandevis billig trygghetsförsäkring att garanteras juridisk hjälp om man hamnar i bekymmer med sin ekonomi och i förlängningen med sin fastighetsägare.

 9. Statliga topplån till låg ränta

 10. Utökat investerings­stöd (utökad volym)
 11. Generösare kreditgarantier  

 12. Ett miljö- och klimatpositivt ROT-stöd till hyresrätter

 13. Slopande av punkt 44 i januariavtalet ”Införandet av marknadshyror i nyproduktionen