Bilden visar ett parkeringsgarage
Aldo Delara/Unsplash

Framtiden för parkering och nya bostäder

Upp till 20 procent fler bostäder kan byggas till lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten Framtiden för parkering. I rapporten tittar Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgäst­föreningen och Naturskyddsföreningen gemensamt på de samhällsekonomiska kostnader och konsekvenser som dagens parkeringsregler har på hållbar stadsutveckling.

Rapporten visar att i hållbara stadsmiljöer, där vi planerar för smarta mobilitetslösningar, sker så mycket som 57 procent lägre klimatpåverkan, än när det byggs utifrån den aktuella parkeringsnormen med fler parkeringsplatser i garage.

Unika beräkningar, framtagna exklusivt för rapporten, visar att kostnaden för nya parkeringsplatser är höga. Om kraven på parkering halveras kan 20 procent fler bostäder byggas i Stockholms län och åtta procent i Göteborg, med upp till 15 procent lägre kostnader.

En kombination av investeringar i kollektivtrafiken och smarta mobilitetslösningar stärker förutsättningarna för en attraktiv och hållbar stadsmiljö som genererar billigare och fler bostäder. Samtidigt kan dessa lösningar skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden i urbana miljöer.

Urval av vad rapporten visar:

  • Parkeringskravet påverkar bostadsbyggandet. En halvering av p-talen kan öka nyproduktionen av bostäder i Stockholms län med 20 procent och åtta procent i Göteborg.

  • Utbud och efterfrågan på parkering går att påverka genom exempelvis mobilitetslösningar, närhet till kollektivtrafiken och samhällsservice.

  • Parkeringsnormer påverkar miljö och klimat där stora utsläpp av växthusgaser, hög energiförbrukning och omfattande hårdytor orsakas av dagens parkeringssituation.

  • Parkeringskravet kan öka koldioxidutsläppen med hela 50 procent i byggprocessen.

  • Uppskattningar visar att det finns 15–25 miljoner parkeringsplatser i Sverige, en hårdgjord yta som motsvarar hela Göteborg (500 kvadratkilometer).

  • Parkering skapar inte signifikant högre fastighetsvärden.

  • En bilpool minskar behovet av parkeringsplatser med cirka 80 procent.

  • Läget i staden, närheten till kollektivtrafiken och samhällsservice påverkar efterfrågan på parkering.

  • Parkeringskrav kan öka koldioxidutsläpp med hela 50 procent i byggprocessen.

  • Parkeringskrav konkurrerar med ytor för lek och rekreation i boendemiljön.