Hyresgästföreningen är nationell samarbetspartner till Läxhjälpen.
Acne bild/Läxhjälpen
Hyresgäst­föreningen är nationell samarbetspartner till Läxhjälpen.

Hyresgäst­föreningen är samarbetspartner till Läxhjälpen

Från om med 2021 är Hyresgäst­föreningen nationell samarbetspartner till Läxhjälpen. Lokala aktiviteter med elevgrupper i Uppsala, Norrköping och Göteborg kommer att genomföras. Fokus för aktiviteterna är att sprida kunskap om bostadsfrågor och Hyresgäst­föreningen som organisation.

- På Läxhjälpen är vi oerhört stolta över samarbetet med Hyresgäst­föreningen. Nu har vi ett helhetsengagemang från hyresgäster, fastighetsägare, det offentliga och övrigt näringsliv kring en av våra största samhällsutmaningar, nämligen andelen elever som inte klarar grundskolan. Det är oerhört viktigt att hela samhället sluter upp i denna fråga och genom Läxhjälpsprogrammet når vi tydliga resultat och tillsammans skapar vi verklig skillnad för Sveriges framtid!, säger Henrik Szabo, generalsekreterare på Läxhjälpen.                  

Hyresgäst­föreningen bidrar med finansiering av elevplatser i Läxhjälpsprogrammet och kommer tillsammans med Läxhjälpen att genomföra lokala aktiviteter med elevgrupper i Uppsala, Norrköping och Göteborg. Fokus för aktiviteterna är att sprida kunskap om bostadsfrågor och Hyresgäst­föreningen som organisation, till både elever och läxhjälpare, för att öka deras förutsättningar att engagera sig i frågan nu och på sikt. Läxhjälpen och Hyresgäst­föreningen kommer även att ha ett nationellt kunskapsutbyte kring skol- och bostadsfrågorna, som bägge är viktiga delar av ett långsiktigt arbete med att öka gymnasiebehörighet, trygghet, integration och delaktighet i dessa områden.

- Hyresgäst­föreningen vill fortsatt ta ansvar för dagens och morgondagens hyresgäster. Samarbetet med Läxhjälpen är ett steg på den vägen. Samhällets segregation ger oerhört negativa effekter för många – och utan ordentlig skolgång försämras ens möjligheter rejält. Genom det här samarbetet agerar vi för både förbättrade skolresultat och större sammanhållning i bostadsområdena. Två effektiva sätt att långsiktigt stärka både individer och samhälle, som vi är väldigt glada att få medverka till, säger Monica Fundin Pourshahidi, chef för folkrörelse- och boutveckling på Hyresgäst­föreningens riksförbund.