kollegor arbetar tillsammans framför dator

Gemensam vägledning för hyres­förhandlingarna 2024

Fastighetsägarna, Hyresgäst­föreningen och Sveriges Allmännytta lanserar nu en gemensam vägledning, där Treparts­överenskommelsen har förtydligats och uppdaterats inför hyres­förhandlingarna. Syftet med vägledningen är att underlätta de årliga förhandlingarna genom att tydliggöra vilka faktorer som parterna ska utgå ifrån i sina yrkanden.

Fastighetsägarna, Hyresgäst­föreningen och Sveriges Allmännytta (Treparten) kom 2022 överens om en gemensam överenskommelse för att underlätta de årliga hyres­förhandlingarna. Överenskommelsen innebär att parterna på hyresmarknaden ska utgå från samma ekonomiska faktorer i sina yrkanden.

Fem olika faktorer ska användas som grund för förhandlingarna. Två reflekterar lokala förhållanden, som avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader. Tre faktorer är nationella – räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror. Hänsyn bör också tas till den samhällsekonomiska utvecklingen på den specifika orten och hyresgästernas intresse.

– Vår ambition med den uppdaterade överenskommelsen är att säkra en bättre förhandlingsprocess, för att stärka hyresrättens attraktivitet, men också konkurrenskraft. Det gynnar hyresgäster som får ett bra boende och fastighetsägare som kan öka sina investeringar i hyresrätter när utvecklingen blir mer förutsägbar, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Överenskommelsen sjösattes under ett ekonomiskt turbulent år. En partsgemensam arbetsgrupp har under våren fördjupat rekommendationen för att säkra en god och lokal förhandlingsprocess. Det gynnar såväl hyresgäster som fastighetsägare, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgäst­föreningen.

– Vår förhoppning är att tydliggörandet av några av de vanligaste frågorna som dykt upp under förhandlingarna ska underlätta de lokala förhandlingarna framåt, avslutar Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Här hittar du vägledningen