flicka svalkar sig framför en fläkt

Så kan hushållen skyddas från hyres- och elprischocker

I en gemensam debattartikel lyfter Naturskyddsföreningen och Hyresgäst­föreningen ett förslag om hur miljonprogrammets lägenheter kan rustas upp och energieffektiviseras utan att hyresgästerna drabbas av hyres- och elprischocker. Läs den!

Debattartikeln är publicerad i tidningen Aktuell Hållbarhet som är en facktidskrift om miljö och klimatfrågor. Budskapet är riktat till politiker i riksdag och regering som i dagarna ska besluta om vårändringsbudgeten. Avsändare för artiklen är Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, och Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgäst­föreningen. 

Läs artikeln här

Nedan kan du läsa en sammanfattning av artikelns viktigaste punkter:

Tusentals lägenheter behöver renoveras

300 000 eftersatta lägenheter, varav många i miljonprogrammet behöver renoveras. Dessa bostadshus läcker också energi, vilket är dåligt för såväl hushållens elräkningar som för klimatet. I kommande vårbudget ser Hyresgäst­föreningen och Naturskyddsföreningen en möjlighet för regeringen att klara utmaningen med en åtgärd - ett statligt stöd för energieffektivisering. Det skulle ge tre klara vinster:

Tre skäl att införa ett statligt stöd för energieffektivisering

  • Ger ett skydd mot hyreshöjning 

    En storskalig energieffektivisering skulle stärka skyddet mot hyreshöjningar och elprischocker. Det ger ett mer långsiktigt och klimatsmart stöd till hushållen än elstödet.
  • Skydd mot kyla och extremvärme 

    Men energieffektivisering kan inomhustemperaturen regleras bättre, mot kalla vintrar och även extremvärme under sommaren som kan vara farligt för äldre och andra sårbara individer.
  • Klimatomställning och sänkta utsläpp

    Ett statligt stöd skulle möjliggöra en helt nödvändig klimatomställning. Det skulle sänka utsläppen från egenuppvärmning av bostäder och lokaler samt el- och fjärrvärmeproduktion som idag står för tio procent av Sveriges territoriella utsläpp.