call center
iStock

Brister i lägenheten– vanligaste frågan 2021

Under 2021 besvarade Hyresgäst­föreningens rådgivning över 107 000 samtal och e-post. De vanligaste frågorna handlar om olika brister i lägenheten och vilka krav man kan ställa på hyresvärden.

Vanligaste medlemsfrågorna 2021

1. Hinder och brister i boendet

Hur lång tid har hyresvärden på sig att åtgärda och vilka krav kan jag som hyresgäst ställa? Vad gör jag om hyresvärden inte agerar på min felanmälan?

2. Hyressättning och hyresförhandling

Är min hyra verkligen förhandlad och rimlig?

3. Hyresgästens skadeståndsansvar

När kan jag bli skyldig att betala för en skada och är kravet jag fått från hyresvärden riktigt?

4. Hyresavtalet

Är de punkter som står i mitt hyresavtal riktiga, har jag rätt att få ett skriftligt hyresavtal och vad bör ingå i ett avtal?

5. Lägenhetens skick

Vilka skyldigheter har hyresvärden? Har jag rätt till nya tapeter, målning, golv och renovering?

6. Störningar i lägenheten

Hur sent får jag spela musik? Hur mycket ljud ska jag behöva tåla från mina grannar och vad gör jag om en granne orsakar störningar?

7. Förlängning av hyresavtal

Frågor om uppsägningstider när hyresvärden vill säga upp ett avtal, skäl för att kunna tvingas att flytta ut och annat som rör uppsägning när den sker med vanlig uppsägningstid på tre månader.

8. Hyresgästinflytande, förbättrings- och ändringsarbeten

Frågor om hur och när en hyresvärd får och måste renovera. När krävs ett godkännande från hyresgästerna och kan jag neka åtgärderna som hyresvärden vill göra?

9. Ändring av hyresvillkor

Allt som förändrar villkoren i hyresavtalet. Exempelvis: Min hyresvärd vill ta bort min uteplats eller hyresvärden ska bygga om ett sovrum till badrum – hur påverkar det hyran?

10. Hyresgästens uppsägning

Jag vill säga upp min bostad, vilken uppsägningstid har jag och hur säger jag upp avtalet på rätt sätt?

Vanligaste ärendet- skador som hyresvärden inte åtgärdar

Oftast räcker en rådgivning och många medlemmar kontaktar oss flera gånger om samma ärende. Ibland behövs dock en handläggning. Det kan handla om att någon kontaktar hyresvärden eller biträder i domstol. Om tvisten uppstått under medlemskapet startar Rådgivningen ett ärende och skickar det till den region som medlem bor i.

Frågorna som oftare blir till ett ärende är skador i bostaden som hyresvärden inte åtgärdar. Ett annat vanligt exempel är när det är oklart vilken hyra som förhandlats fram eller där det saknas förhandlingsordning och medlemmen vill veta vilken hyra som vore rimlig för deras bostad.

Sök svar under Stöd och Råd

På vår hemsida under Stöd och Råd kan du själv söka svar på frågor som rör ditt boende.