Viktiga lagändringar kring andrahandsuthyrning som kan beröra dig

Under sommaren 2019 beslutade riksdagen att nya lagar som rör åtgärder mot handel med hyreskontrakt samt bestämmelser om tillval, ska börja gälla. Beslutet innebär många viktiga förändringar som kan beröra dig som är hyresgäst. Här kan du läsa mer om de olika delarna.

För att få hyra ut i andrahand, det vill säga när du låter någon annan självständigt använda din bostad, behöver du alltid ett tillstånd från din hyresvärd eller från hyresnämnden. I de lagändringar som börjar gälla 1 oktober 2019 skärps reglerna för den som hyr ut otillåtet eller den som tar ut för hög hyra.

Här hittar du information, frågor och svar om lagändringarna.

Läs mer om lagändringarna i Hem & Hyra:

Vräkning och fängelse – skärpta straff på andrahandsmarknaden
Lag ska ge mer valfrihet – men tillvalen kan bli dyrare i längden
Nu kan tillval bli ännu dyrare