Witalabostäder strandar hyresförhandlingarna för tredje året i rad
Witalabostäder strandar hyres­förhandlingarna för tredje året i rad

Witalabostäder strandar hyres­förhandlingarna för tredje året i rad

Vetlandas kommunala bostadsbolag väljer att stranda förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen för tredje året i rad. Witalabostäder AB och Hyresgäst­föreningen kan inte komma överens om årets hyreshöjning och ärendet går nu vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK) igen. Enligt Hyresgäst­föreningen har parterna främst olika syn på vilken hänsyn man ska ta till hyresgästerna.

- Vi har väldigt olika syn på hyresgästerna. Witalabostäder pratar om att man har rätt till att höja hyrorna med 134 kr/kvm, vilket motsvarar cirka 11 procent. De tycker inte alls att de ska behöva ta hänsyn till att många hyresgäster kommer få svårt att klara av hyran. Vi håller inte med, Witalabostäder är kommunens bolag och de har ett allmännyttigt uppdrag, de ska verka för kommunens bästa och det gör man inte genom att chockhöja hyrorna mitt i en ekonomisk kris, säger Peter Jansen, ordförande Hyresgäst­föreningens förhandlingsdelegation Witalabostäder.

Witalabostäder och Hyresgäst­föreningen kan inte komma överens om årets hyreshöjning. Nu väljer Witalabostäder att avbryta förhandlingen med Hyresgäst­föreningen för tredje året i rad och lämnar ärendet vidare till HMK. HMK hanterar ärenden mellan kommunalt ägda bostadsbolag och Hyresgäst­föreningen.

- Att man strandar förhandlingen för tredje året i rad visar på hur pass låg förhandlingsviljan är. Witalabostäder har även sagt att man kanske kommer att säga upp det boinflytandeavtal som finns med oss, om vi väljer att göra det här till en politisk fråga. Problemet är att det här redan är en politisk fråga, våra hyror och vår rätt till inflytande är högst politiskt. Det känns osmakligt att komma med ett sådant utspel, säger Peter Jansen.

Ett boinflytandeavtal innebär att resurser sätts in för att hyresgästerna på olika sätt ska kunna påverka och förbättra sitt boende.

Nu är det upp till HMK att fatta ett beslut. HMK kan välja fatta ett beslut om nivån på hyreshöjningen, eller att skicka tillbaka ärendet till parterna om man anser att de inte har gjort allt de kan för att komma till en överenskommelse. I sådana fall får parterna sätta sig vid förhandlingsbordet igen och göra ett nytt försök. Hyresgäst­föreningen menar att man hittills har stått ganska långt ifrån varandra. Witalabostäder första yrkande var en hyreshöjning på 134 kr/kvm, vilket motsvarar cirka 11 procent, något som Hyresgäst­föreningen inte tycker är rimligt.

- Jag tror inte att någon tycker att 11 procent är rimligt, det säger sig självt att vi inte kan gå med på en så extrem höjning. Många av mina grannar skulle inte ha råd att betala en så hög hyra. Allt annat har också blivit dyrare och många har det väldigt kämpigt ekonomiskt. Om hyrorna höjs så mycket kommer Witalabostäder snart inte ha några hyresgäster kvar, ingen kommer ha råd att bo här, säger Göran Vendelius, Hyresgäst­föreningens förhandlingsdelegation Witalabostäder.