Förhandlingsjurist, Hyresgästföreningen
Förhandlingsjurist, Hyresgäst­föreningen

Willhem och Victoriahem har frånträtt förhandlingarna i Borås med Hyresgäst­föreningen trots att det finns ett avgörande från skiljeman

Willhem och Victoriahem har frånträtt förhandlingarna om årets hyror för de lägenheter som hade en inflyttningsrabatt den 3 april. Anledningen är att de inte är överens med Hyresgäst­föreningen om årets hyreshöjning ska höjas utifrån den tidigare förhandlade hyran eller från den rabatterade hyran.

I höstas begärde Willhem och Victoriahem förhandling om årlig hyreshöjning genom branschorganisationen Fastighetsägarna GFR. Trots att man har ett stort antal lägenheter som inte kan hyras ut utan hyresrabatt valde man att begära en höjning på 11 procent. Då förhandlingarna drog ut på tiden valde Fastighetsägarna GFR att låta en skiljeman avgöra hyreshöjningen. Den 3 april kom skiljemannens avgörande att den hyra som hyresgästerna för närvarande betalar ska höjas med 5,55 procent från och med 1 januari hos Victoriahem och 5,7 procent från den 1 april hos Willhem.

Parterna har dock inte kunnat omsätta skiljemannens avgörande i en förhandlingsöverenskommelse då de inte kan enas om hur det ska tillämpas på lägenheter med pågående inflyttningsrabatt.

– Vi anser att det är tydligt utifrån skiljemannens avgörande att hyreshöjningen ska läggas på de hyror som hyresgästerna faktiskt betalade den 3 april, när avgörandet kom. Utifrån hur det är skrivet borde det hanteras så. Det håller hyresvärdarna inte med om. De vill inte ta hänsyn till inflyttningsrabatterna utan i stället lägga höjningen på det högre beloppet, förklarar Ludvig Möller, förhandlingsjurist på Hyresgäst­föreningen.

– Oavsett hur man tolkar avgörandet är Victoriahems och Willhems agerande uppseendeväckande eftersom de redan har svårt att få de totalrenoverade lägenheterna uthyrda på nuvarande förhandlade hyresnivåer, menar Ludvig Möller.

Eftersom man inte kunde nå en överenskommelse, meddelade Willhem och Victoriahem att man frånträder förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen för lägenheter med pågående inflyttningsrabatt, totalt 219 lägenheter hos Victoriahem och 273 hos Willhem. Det innebär att det inte finns någon förhandlingsöverenskommelse om hyran för 2024 för dessa lägenheter.

Man behöver inte acceptera hyreshöjningar som inte är förhandlade

Enligt information som Hyresgäst­föreningen fått från sina medlemmar har Victoriahem och Willhem vänt sig direkt till hyresgästerna med krav på hyreshöjningar för 2024. Eftersom den hyran inte är överenskommen med Hyresgäst­föreningen kan man som hyresgäst välja att inte gå med på höjningen. I så fall ska man fortsätta att betala in den gamla hyran. Hyresvärden måste då vända sig till Hyresnämnden och begära att de fastställer en ny hyra.

Det gäller dock att vara uppmärksam. Om man inte hade en hy­resrabatt den 3 april så täcks man av en gällande förhandlingsöverenskommelse mellan Hyresgäst­föreningen och Victoriahem eller Willhem. Och då måste man betala den nya hyran, annars riskerar man att bli vräkt.

– Enklaste sättet att kontrollera om hyreshöjningen är förhandlad eller inte är att titta på den nya hyresavin. På hyresavierna för de lägenheter som inte täcks av en förhandlings-överenskommelse skriver Willem ”frånträtt” och Victoriahem ”direktaviserad”. Man kan också kontakta Hyresgäst­föreningen för att dubbelkolla med oss. Hyresgäst­föreningen kommer att företräda de medlemmar som väljer att motsätta sig hyreshöjningen, förklarar Ludvig Möller.

 

Frågor och svar

 • Vad gäller om jag inte hade en inflyttningsrabatt på min aprilhyra?
  Då berörs inte din lägenhet av tvisten mellan förhandlingsparterna utan det finns en ny förhandlad hyra och den hyreshöjning som du har fått gäller och går inte att motsätta sig.

 • Jag hade en inflyttningsrabatt på min aprilhyra, vad gäller för mig?
  Det betyder att det inte finns någon ny förhandlad hyra för din lägenhet. Får du ett högre belopp på din hyresavi råder vi dig att kontakta din hyresvärd och fråga varför beloppet är högre. Om hyresvärden höjer hyran utan att det finns någon förhandlingsöverenskommelse med Hyresgäst­föreningen kallas det ”direktaviserad hyra”. Du behöver inte acceptera en direktaviserad hyreshöjning. Motsätter du dig höjningen ska du fortsätta att betala in din gamla hyra.

  Det är viktigt att vara uppmärksam på om hyresrabatten tar slut under tiden som man motsätter sig hyreshöjningen och i stället betalar sin gamla hyra. Om rabatten löper ut måste man justera hyresbeloppet så att man inte råkar betala för lite i hyra.

 • Jag är osäker på om min hyreshöjning är förhandlad eller inte, vad gör jag?
  Enklaste är att titta på den nya hyresavin. Willhem skriver ”frånträtt” och Victoriahem skriver ”direktaviserad” på hyresavierna när de vill höja hyrorna trots att det inte finns någon förhandlingsöverenskommelse. Du kan också kontakta Hyresgäst­föreningen för att dubbelkolla om din hyreshöjning är förhandlad med oss.

 • Kan jag bli vräkt om jag inte går med på en hyreshöjning som inte är förhandlad?
  Nej, inte så länge du fortsätter att betala in din gamla, förhandlade hyra.

 • Vad ska jag göra om jag får en påminnelse eller ett krav från min hyresvärd för att jag inte betalat hela beloppet på hyresavin?
  Om du har valt att betala den gamla hyran för att du inte accepterar en direktaviserad hyreshöjning kan du få en påminnelse. Det behöver du inte bry dig om utan fortsätt att betala in din gamla, förhandlade hyra.

 • Vad händer om min hyresvärd och jag inte kommer överens om den nya hyran?
  Antingen kan din hyresvärd fortsätta förhandla med Hyresgäst­föreningen tills vi kommer överens och skriver på en förhandlingsöverenskommelse. Eller så kan din hyresvärd vända sig till Hyresnämnden för att få ett beslut på ny hyra. Innan dess kan du fortsätta att betala in din gamla, förhandlade hyra.

 • Vad händer om min hyresvärd vänder sig till Hyresnämnden för att få igenom hyreshöjningen?
  Om tvisten går till Hyresnämnden får du en kallelse så att du kan gå dit och förklara varför du inte accepterar hyreshöjningen. Är du medlem i Hyresgäst­föreningen kan du kontakta oss när du fått kallelsen så att vi kan företräda i Hyresnämnden. Är du inte medlem får du själv argumentera i Hyresnämnden.

 

 Bakgrundsmaterial

Victoriahem och Willhems affärsidé har länge varit att totalrenovera tomma lägenheter för att kunna höja hyran kraftigt för nästa hyresgäst. Under de senaste åren har bostadsföretagen tvingats erbjuda inflyttningsrabatter för att få lägenheterna uthyrda.

Exempel på rabatter hos Victoriahem är 1 500 kronor i rabatt i månaden under första året efter inflyttning och 750 kronor i månaden andra året. Hos Willhem 1 000 kronor i rabatt i månaden under sex månader. Andra typer av rabatter kan också förekomma.

Enligt Hyresgäst­föreningen indikerar dessa omfattande rabatter att hyresnivåerna var för höga redan innan kravet på en 11-procentig hyreshöjning i den årliga förhandlingen.

Hyresgäst­föreningen har inte förhandlat inflyttningsrabatter utan det är avtal mellan hyresgäst och hyresvärd. Den pågående tvisten mellan Hyresgäst­föreningen och bostadsföretagen påverkar inte rabatterna.