Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Varabostäder strandar förhandling och söker medlingshjälp

Kommunala Varbostäder har strandat förhandlingen med Hyresgäst­föreningen om nästa års hyror och söker nu medlingshjälp. Hyresgäst­föreningen beklagar beslutet vilket de menar fördröjer processen och ökar osäkerheten.

När förhandlingarna drog igång meddelade Varabostäder att de ville höja hyrorna med 8,9 procent från årsskiftet. Bolagets sista bud innan de strandade förhandlingen var 7 procent medan Hyresgäst­föreningens motbud låg på 4,6 procent. Varabostäder har nu skickat ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK) där det nu handläggs. HMK är ett partssammansatt tvistlösningsorgan som i ett första skeende ger medlingshjälp till de lokala parterna.

– Vi har varit beredd att sträcka oss långt eftersom läget i omvärlden gjort att kostnaderna för bolaget ökat. Men vår uppgift är att få till en överenskommelse som blir skälig för hyresgästerna och bolaget har inte velat mötas på en rimlig nivå och är heller inte villiga att fortsätta förhandla, säger Hyresgäst­föreningens förhandlingsledare, Håkan Skött.

– De största förlorarna på strandningar är hyresgästerna. I och med att förhandlingen då drar ut på tiden är vi oroliga att det kommer resultera i retroaktiva hyror, och det kan bli väldigt tufft i ett läge då många hyresgäster redan har det tufft ekonomiskt. Dessutom ökar osäkerheten. Vi hade helst sett en lokal överenskommelse genom förhandlingarna eftersom vi anser att lokala förutsättningar tolkas bäst utifrån lokala perspektiv.

Även förra året strandade Varabostäder hyres­förhandlingarna. Deras utgångsbud inför 2023 låg på 6,5 procent vilket de sedan sänkte till 5,5 procent. Hyresgäst­föreningens motbud låg på 2,6 procent. När HMK presenterade ett medlingsbud på 4,5 procent valde parterna att acceptera det. I och med att strandningsprocessen drog ut på tiden fick hyresgästerna två månaders retroaktiv hyreshöjning.