Uppsalahems hyror höjs med 4,4 procent från 1 maj

Uppsalahems hyresgäster får en hyreshöjning med 4,4 procent från 1 maj 2023. Det är resultatet av Hyresmarknadskommitténs beslut gällande Uppsalas kommunägda bostadsbolag.

Hyres­förhandlingarna startade redan i slutet av oktober och fortsatte fram till mitten av december utan att Hyresgäst­föreningen lyckades nå en överenskommelse med bolaget. Det blev tidigt tydligt att parterna stod extremt långt ifrån varandra i yrkande och bud. Uppsalahem gick ut med ett yrkande på 9,65 procent – att gälla från 1 januari 2023. Hyresgäst­föreningens inställning har hela tiden varit att en sådan höjning är både orimlig och obehövlig i relation till bolagets ekonomi och lade i slutskedet av förhandlingarna ett bud på 3,2 procent – gällande från 1 maj 2023.

Uppsalahem valde strax före jul att avbryta förhandlingarna och ansökte om prövning i Hyresmarknadskommittén. Utslaget från kommittén kom för en dryg vecka sedan och därefter har parterna tecknat en överenskommelse på nivån som kommittén fastställt.

- Generellt har 2023 års förhandlingar varit tuffa och Uppsalahem utgör inget undantag. Det kom tidigt yrkanden från privata fastighetsägare på runt 10 procent men vi hade kanske förväntat oss lite mer ansvarstagande gentemot hyresgästerna – särskilt mot bakgrund av att bolaget är sällsynt ekonomiskt välmående, säger förhandlingsledare Lena Jansson Nordin.

- Det kom lite som en chock att bolaget gick ut med ett så högt yrkande och dessutom med ett tidigarelagt datum för höjning jämfört med tidigare år. Vi hade också ett uppdrag att förhandla på nya grunder, dvs att bortse från bolagets budget för kommande år och i stället förhandla utifrån kostnadsökningar de senaste tre åren. Det, tillsammans med en rusande inflation som drabbar alla kommuninvånare, utgjorde naturligtvis inte de bästa förutsättningarna för förhandlingen.
4,4 procent är väldigt mycket men utifrån rådande situation är vi ändå tacksamma att Hyresmarknadskommittén gick på vår linje när det kommer till tidpunkten för hyreshöjningen, dvs att hyresgästerna i och med beslutet inte drabbas av en retroaktiv höjning, och att vi lyckades sänka yrkandet med 54 procent, kommenterar Lena Jansson Nordin.

En hyreshöjning på 4,4 procent motsvarar en höjd hyra med 330 kronor i månaden för en lägenhet på 3 rum och kök som idag har en hyra på 7 500 kr. Hade Uppsalahem fått igenom sitt yrkande hade motsvarande höjning blivit 724 kr per månad.

Kontakt:
Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare Hyresgäst­föreningen, 072-714 58 16
Epost: lena.janssonnordin@hyresgastforeningen.se