Text från TT

Tranemobostäders hyreshöjning stannar på 4,4 procent

Tranemobostäder höjer hyrorna för sina hyresgäster med 4,4 procent. Detta står klart efter att hyrorna har fått avgöras centralt genom tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK). De nya hyrorna gäller retroaktivt från den 1 mars.

Från den 1 mars 2023 höjs hyrorna för kommunägda Tranemobostäders hyresgäster med 4,4 procent i snitt, efter beslut i Hyresmarknadskommittén. Förhandlingsresultatet innebär att hyresgästerna får en retroaktiv höjning av hyran, vilken sprids ut på juni, juli och augustis hyror.

Tranemobostäders ursprungliga yrkande låg på 9,5 procent, vilket ansvarige förhandlare på Hyresgäst­föreningen, Magnus Elsing, menar var alldeles för högt:

— Vi har genom hela förhandlingsprocessen tydliggjort att vi inte kommer acceptera en hyreshöjning som är högre än vad som är absolut nödvändigt. Många hyresgäster har en pressad ekonomisk situation, inte minst genom de ökade matpriserna. Nu tar hyresgästerna ett stort ansvar för att hantera en svår situation.

— Givetvis hade vi helst sett en lokal överenskommelse genom förhandlingarna, men Hyresmarknadskommittén (HMK) har fastställt en hyreshöjning som ligger ungefär i linje med där vi har hamnat i de lokala förhandlingarna med andra fastighetsägare på orten. Vi kan konstatera att HMK:s bedömning ligger betydligt närmare vårt sista bud än Tranemobostäders. Om bolaget däremot hade velat ingå en lokal överenskommelse hade vi kunnat undvika en retroaktiv hyreshöjning.

För en genomsnittlig tvåa på 60 kvadratmeter innebär uppgörelsen en höjning på 224 kronor, vilket kan jämföras med det ursprungliga kravet på 484 kronor.