Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
Inga restriktioner
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgäst­föreningen

Tranemobostäder strandar hyresförhandling och söker central medling

Kommunala Tranemobostäder har strandat hyresförhandlingen med Hyresgäst­föreningen. Bostadsbolaget söker nu medlingshjälp av tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén. Hyresgäst­föreningen beklagar beslutet och uppmanar bolaget att återuppta förhandlingarna.

När förhandlingarna drog i gång meddelade Tranemobostäder att de ville höja hyrorna med 9,5 procent. Bolagets sista bud innan de strandade förhandlingen var 7,2 procent medan Hyresgäst­föreningens motbud låg på 3,18 procent. Tranemobostäder har nu skickat ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK) där det nu handläggs. HMK är ett partssammansatt tvistlösningsorgan som i ett första skeende ger medlingshjälp till de lokala parterna.

Hyresgäst­föreningens ansvarige förhandlare, Stefan Lindborg, betonar hur viktigt det är att försöka nå konstruktiva lösningar som tar hänsyn till alla parters situation.

–  Vi är besvikna över att en lokal överenskommelse inte har kunnat nås utan medling. Vi har varit beredda att sträcka oss långt i förhandlingen och gå med på en ovanligt hög höjning eftersom läget i omvärlden har gjort att kostnaderna för bolaget ökat. Men också hyresgästernas påverkas hårt av kostnadskrisen och därför kan vi inte gå med på en höjning på den extremt höga nivå som Tranemobostäder begär. Tyvärr har Tranemobostäder inte velat möta upp på en skälig nivå.

Stefan Lindborg menar att en medlingsprocess dessutom skulle kunna påverka hyresgästernas osäkerhet ytterligare.

–  När Tranemobostäder väljer att lämna förhandlingarna ökar osäkerheten för hyresgästerna. Vi kommer att argumentera för att det inte ska bli någon retroaktiv hyreshöjning, men tyvärr finns den risken i och med att förhandlingarna går till medling och därmed drar ut på tiden.