Text från TT

Tidaholms Bostads AB höjer hyrorna med 4,5 procent

Nu är hyresförhandlingen klar mellan Hyresgäst­föreningen och Tidaholms Bostads AB. Den 1 april får 291 hushåll en hyreshöjning på 4,5 procent. Det är en sänkning av bolagets ursprungliga krav som låg på 6,47 procent.

Efter tuffa förhandlingar där parterna fått både ge och ta har de till slut kunnat enas och sluta ett avtal som berör 291 hushåll. Överenskommelsen stannade på 4,5 procent vilket innebär en reducering av Tidaholms Bostads AB:s ursprungliga yrkande på 6,47 procent.

Hyresgäst­föreningens förhandlingsledare, Håkan Skött, konstaterar att det är tuffa förhandlingar i år men att det trots historiskt höga krav ändå går att landa på rimliga nivåer om parterna tar ansvar utifrån de olika intressebilderna.

– I dessa tider med ökade levnadskostnader är det naturligtvis inte roligt att även hyran höjs. Många av våra medlemmar har inga, eller ytterst små marginaler kvar. Men båda parter har tagit ansvar i en besvärlig situation. Trots att det var extremt tufft i år har det gått att kompromissa och dela på den svåra ekonomiska bördan.

För en genomsnittlig tvåa på 60 kvadratmeter innebär uppgörelsen en höjning på cirka 237 kronor som kan jämföras med bostadsbolagets ursprungliga krav på 341 kronor.