Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Tanums bostäders hyror till förhandling

Tanums bostäder vill höja hyrorna från den 1 mars i år, med ett krav på 8,5 procent. Det framgår av ett yrkande till Hyresgäst­föreningen. Hyresgäst­föreningen menar att det är ett högt krav som inte tar hänsyn till att hyresgästerna redan tagit ett stort ansvar för bolagets kostnadsutveckling samtidigt som även hushållens ekonomi är i en pressad situation.

– Vi är på väg in i en lågkonjunktur där hyresgästerna redan har fått se sina ekonomiska marginaler kapade av drastiskt höga konsumtionspriser och svag löneutveckling jämfört med inflationen. Enbart priset på mat har ökat med 25 procent under de två senaste åren. Förra året tog även hyresgästerna ett stort ansvar för bostadsbolagens kostnadsutveckling genom historiskt höga hyreshöjningar. Tanums bostäders krav på 8,5 procent tar inte alls hänsyn till den svåra situation som hyresgästerna befinner sig i, säger Roshan Yigit, förhandlare hos Hyresgäst­föreningen.

Förhandlingsdatum är planerat till den 7 februari.

För en lägenhet på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 6 535 kronor i månaden skulle det innebära en höjd hyra med 555 kronor i månaden.