Text från TT

Sveriges hyresgäster antar stämmouttalande

Den 15 – 18 juni möttes Hyresgäst­föreningens förtroendevalda från hela landet i Göteborg för förbundsstämma. Förbundsstämman hålls vartannat år och under stämman antogs två gemensamt uttalande. Under förbundsstämman valdes Marie Linder till förbundsordförande.

 Nu känner jag mer än någonsin hur viktigt det är att vi hyresgäster är organiserade. Sveriges politiker har alldeles för länge blundat för bostadsbristen och har inte tagit hyresgästernas behov på allvar. Situationen i Malmö där fastighetsägare vill ha dubbla hyreshöjningar visar att Hyresgäst­föreningen är en lika nödvändig organisation nu som för 100 år sedan när vi bildades. Med våra gemensamma stämmouttalanden vill vi visa att Sveriges hyresgäster står enade. Vi kommer fortsätta ta fajten för allas rätt till ett tryggt hem, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgäst­föreningen. 

På stämman valdes även en ny förbundsstyrelse och Marie Linder valdes till Hyresgäst­föreningens förbundsordförande med ett förordnande på fyra år.  

 Jag är väldigt glad över att ha fått förtroendet att leda denna fantastiska organisation under ytterligare fyra år. Hyresgäst­föreningen behövs och tillsammans är vi en stark kraft för hyresrätten, hyresgästerna och alla människors rätt till ett tryggt och bra boende, säger Marie Linder. 

Hyresgäst­föreningens nya förbundsstyrelse:  

Förbundsordförande: Marie Linder 

Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen: Gunnar Bergman, region Norrland, Kristina Bergman, region Norrland, Hans Eklund, region Aros-Gävle, Pia Fridström, region Västra Sverige, Helena Frisk, region Mitt, Kenneth Gustavsson, region södra Skåne, Elin Loberg, region Aros-Gävle, Jens Nilsson, region Aros-Gävle, Ola Palmgren, region Stockholm, Barbro Svensson, region Syd 

Ersättare i förbundsstyrelsen: Karolina Berntsson, region Stockholm, Fredrik Marcusson, region BohusÄlvsborg-Skaraborg, Lisbeth Pipping, region Västra Sverige, Alicia Smedberg, region Södra Skåne 

Hyresgäst­föreningens två stämmouttalanden: 

Ta Sverige ur krisen – bygg bort bristen 

Bostadsbristen ären stor förlust för den enskilda människan. För ungdomar med drömmar om ett eget liv och studier, för den som behöver boende för att kunna lämna en destruktiv relation eller flytta dit jobben finns. Bostadsbristen är en katastrof för att den tvingar in människor i ojämlikhet, för att den förhindrar alltför mångas chanser till en bra start i livet. Den skapar en grogrund för usla värdar, otrygga andra- och tredjehandskontrakt, ett evigt flyttande eller i värsta fall hemlöshet. För ett hem är inte vilken vara som helst. Hemmet är vår bas och vår trygga plats att utforska livet ifrån. Därförfår inte takten i bostadsbyggandet stanna av. Därför måste samhället kliva fram. 

För att råda bot på den allvarliga bostadsbristen behöver över 60 000 bostäder byggas varje år. Prognoser visar att det kan bli så få som 15 000 byggstarter i år. Det är en enorm förlust med ödesdigra konsekvenser för hela samhällsekonomin. För bostäder - och inte minst hyresrätter - behövs för att Sverige ska fungera. Ett så kraftigt fall i byggandet kommer kräva år för samhället att återhämta sig ifrån. Det visar att vi inte längre kan förlita oss på att marknaden ska förse oss med de bostäder vi behöver. När bostadsbrist råder är det hyresgästerna som konkurrerar om att få en trygg bostad till rimliga villkor. För vi behöver bygga bostäder som människor har råd att bo i. Men hyrorna i nyproducerade bostäder får inte bli så höga att människor inte har råd. Då finns risk för tomma bostäder trots bostadsbrist. 

När bostadsbristen är avskaffad är det fastighetsägarna som konkurrerar om att erbjuda det bästa boendet. Därför är hyresgäströrelsen alltid byggandets bästa vän. 

  • Få bukt med bostadsbristen – 60000 nya bostäder behöver byggas varje år fram till 2030.  Om marknaden inte klarar det, måste samhället kliva fram 
  • Stöd till bostadsbyggandet i kristider - Inför förmånliga bygglån och återinför investerings­stödet 
  • Gemensamt ansvar – Ställ krav på att alla kommuner med bostadsbrist planerar för fler bostäder, framförallt hyresrätter 

Det räcker nu! Sveriges hyresgäster vägrar dubbelhöjning  

I Malmö har privata fastighetsägare yrkat på ytterligare hyresökning efter att redan ha fått bland de högsta höjningarna i landet. Att kalla till en ytterligare förhandling saknar motstycke historiskt. Det är ett brott mot den praxis som utvecklats under över 70 år av hyres­förhandlingar. I veckan som gått har fastighetsägarna frånträtt förhandlingarna och flera vill nu dessutom pressa igenom hyreshöjningen genom direktavisering, vilket innebär att fastighetsägaren skickar ut hyresavier med hyror som inte förhandlats kollektivt.  

Det här drivs av företag som haft många goda år och fortfarande gör stora utdelningar. De har belånat sig högt under det gångna decenniet med låga räntor och god tillgång på kapital, och som nu när räntorna ökar vill vältra över sina kostnader på hyresgästkollektivet.  

Höjda hyror genom direktavisering är inget annat än en stridsåtgärd, en manöver som stressar redan pressade hyresgäster. För vissa av oss hyresgäster blir en dubbelhöjning det som gör att vi inte har råd med glass till barnen i sommar. Men för oss alla är det en underminering av det kollektiva förhandlingssystemet. Det accepterar inte vi.  

Hyresgäst­föreningens förbundsstämma vill som representanter för Sveriges hyresgäster visa vårt fulla stöd för Malmös hyresgäster. 

  • Vi står enade med Malmös hyresgäster 
  • Vi accepterar inte dubbla hyreshöjningar. Hyresgäster ska kunna lita på att hyran förhandlas en gång per år 
  • Vi uppmanar Malmös och landets fastighetsägare: Respektera praxis och möt oss vid förhandlingsbordet i höst istället 
  • Vi uppmanar Malmös hyresgäster: organisera er och delta i kampanjen mot dubbelhöjda hyror på www.vagradubbelhojning.nu