Bild på Abdukadir Abdulle som är förhandlare på Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Hyresgäst­föreningen
Bild på Abdukadir Abdulle som är förhandlare på Hyresgäst­föreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Stubo strandar förhandling i år igen

Ulricehamns kommunala bostadsbolag, Stubo, har strandat förhandlingen med Hyresgäst­föreningen om nästa års hyror och söker nu medlingshjälp. Hyresgäst­föreningen beklagar beslutet vilket de menar fördröjer processen och ökar osäkerheten.

Stubo har strandat förhandlingen om nya hyror för 1 400 hushåll i Ulricehamn och har skickat ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK) där det nu handläggs. HMK är ett partssammansatt tvistlösningsorgan som i ett första skeende ger medlingshjälp till de lokala parterna.

Stubos ursprungliga krav var att få höja hyrorna med ett fast påslag om 300 kronor per lägenhet och utöver det höja med ytterligare 6 procent från den 1 januari. Sista budet innan bolaget valde att frånträda förhandlingen var 225 kronor per lägenhet och sedan ytterligare 5 procent. Hyresgäst­föreningens sista motbud ligger på 150 kronor per lägenhet samt ytterligare 2,8 procent.

– Vi beklagar att Stubo inte är villiga att fortsätta förhandla. De största förlorarna på strandningar är hyresgästerna. I och med att förhandlingen då drar ut på tiden är vi oroliga att det kommer resultera i retroaktiva hyror, och det kan bli väldigt tufft i ett läge då många hyresgäster redan har det tufft ekonomiskt i och med ökade levnadskostnader. Dessutom ökar osäkerheten, säger Hyresgäst­föreningens förhandlingsledare, Abdukadir Abdulle.

– Vi hade helst sett en lokal överenskommelse genom förhandlingarna eftersom vi anser att lokala förutsättningar tolkas bäst utifrån lokala perspektiv, och därför sträckt oss så långt det gick, menar Abdukadir Abdulle.

Även förra året strandade Stubo hyres­förhandlingarna. Deras utgångsbud inför 2023 låg på 9,5 procent men HMK beslutade om en höjning på 4,4 procent.