Karlshamnsbostäder och Hyresgästföreningen kommer inte överens om årets hyreshöjning
Karlshamnsbostäder och Hyresgäst­föreningen kommer inte överens om årets hyreshöjning

Strandade hyres­förhandlingarna med Karlshamnsbostäder AB

Förhandlingarna om årets hyreshöjning mellan Karlshamnsbostäder AB och Hyresgäst­föreningen har strandat. Parterna står för långt ifrån varandra för att kunna komma överens. Karlshamnsbostäder yrkade på en höjning på 8,45 procent och Hyresgäst­föreningen menar att man inte kan acceptera en så hög höjning.

Hyres­förhandlingarna mellan det kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder i Karlshamn och Hyresgäst­föreningen har strandat, eftersom parterna står för långt ifrån varandra för att kunna komma överens. Karlshamnsbostäder har lämnat vidare ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK).

- Det är tråkigt när vi inte kan komma överens, men vi kan inte gå med på en så hög höjning. Det skulle få enorma konsekvenser för väldigt många hyresgäster. Vi befinner oss mitt uppe i en levnadskostnadskris och många skulle helt enkelt inte klara av att bo kvar om hyrorna höjs så mycket, säger David Broo, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

David Broo tillägger att man har olika syn på hur intressena ska balanseras och att Hyresgäst­föreningen anser att man måste ta betydligt större hänsyn till hyresgästernas intresse av att faktisk kunna bo kvar.

Ärendet kommer nu att behandlas av HMK. HMK medlar och beslutar i förhandlingsärenden mellan Hyresgäst­föreningen och kommunalt ägda bostadsbolag som Karlshamnsbostäder, när parterna inte kan komma överens själva. HMK beslutar om nästa steg, i vissa fall skickar HMK tillbaka ärendet till parterna och Karlshamnsbostäder och Hyresgäst­föreningen måste i sådana fall göra ett nytt försök till att komma överens. I andra fall fattar HMK ett beslut och avgör hur mycket hyrorna höjs.

- Jag har full förståelse för att Karlshamnsbostäder har fått ökade kostnader. Det gäller dock även för hyresgästerna och många kämpar för att klara av sin vardagsekonomi. Det måste vara en intresseavvägning där man också tar hänsyn till hyresgästernas intresse av att kunna bo kvar, säger David Broo.