Marie Linder, Förbundsordförande Fotograf: Filippa Ländin
Marie Linder, Förbundsordförande Fotograf: Filippa Ländin

Stor oro bland hyresgästerna: Hyresgäst­föreningens rådgivning håller kvällsöppet

I samband med den ökade oron för hyreshöjningarna ringer många hyresgäster till Hyresgäst­föreningens telefonrådgivning. Hyresgäst­föreningen rådgivning kommer därför utöka öppettiderna och hålla kvällsöppet två dagar i veckan fram till sista mars.

Väldigt många hyresgäster hör av sig till vår rådgivning just nu. Vi får frågor om varför hyresbeskeden dröjer, hur de retroaktiva hyreshöjningarna kommer slå och inte minst hur man ska agera om pengarna inte räcker till hyran. Många hyresgäster har en ansträngd ekonomin och med de höga hyreshöjningarna uttrycker många stor oro för hur de ska få ekonomin att gå ihop. Genom att svara upp mot det ökade trycket till rådgivningen hoppas vi underlätta för hyresgästerna här och nu. Men ska vi undvika att krisen biter sig fast – med vräkningar och hemlöshet som yttersta konsekvens – är det tydligt att fler delar av samhället måste gå in, säger Marie Linder förbundsordförande på Hyresgäst­föreningen.

Varje år hör över 100 000 hyresgäster av sig till rådgivningen med frågor om allt ifrån brister till uppsägningar och störningar. Under denna exceptionella förhandlingsomgång har Hyresgäst­föreningen sett en ökad oro och ökning i antalet inkomna ärenden till rådgivningen. Hyresgäst­föreningen rådgivning kommer därför utöka öppettiderna och hålla kvällsöppet två dagar i veckan fram till sista mars.

Öppettider: 
Varje måndag och torsdag mellan klockan 16.30 – 22.00 kan medlemmar och hyresgäster som har frågor om, eller upplever en oro kring hyreshöjningarna ringa till Hyresgäst­föreningens rådgivning för stöd. 
Rådgivningens övriga öppettider berörs inte av detta, utan de kommer hålla öppet som vanligt måndag - torsdag 08.30 - 16.30 samt fredagar 08.00 – 16.00.