Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
Inga restriktioner
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgäst­föreningen

Sotenäsbostäder strandar hyresförhandling och söker central medling

Kommunala Sotenäsbostäder har strandat hyresförhandlingen och söker nu medlingshjälp av tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén. Motparten Hyresgäst­föreningen beklagar beslutet och uppmanar bolaget att återuppta förhandlingarna.

När förhandlingarna drog i gång i januari meddelade Sotenäsbostäder att de ville höja hyrorna med nio procent från årsskiftet med hänvisning till ökade kostnader. Bolagets sista bud innan de strandade förhandlingen var 7,5 procent medan Hyresgäst­föreningens motbud låg på 2,8 procent. Sotenäsbostäder har nu skickat ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK) som är ett partssammansatt tvistlösningsorgan som i ett första skeende ger medlingshjälp till de lokala parterna.

Hyresgäst­föreningens ansvarige förhandlare, Sophia Fors, betonar hur viktigt det är att försöka nå konstruktiva lösningar som tar hänsyn till alla parters situation.

–  Vi är besvikna över att vi inte har kunnat nå en lokal överenskommelse utan medling. Vi har erbjudit bolaget en hyreshöjning som innebär en rättvis avvägning mellan hyresvärdens intressen och hyresgästernas behov av en hållbar hyreshöjning. Tyvärr har Sotenäsbostäder inte velat möta upp på en skälig nivå.

Sophia Fors menar att en medlingsprocess dessutom skulle kunna påverka hyresgästernas osäkerhet ytterligare.

–  När Sotenäsbostäder väljer att lämna förhandlingarna ökar osäkerheten för hyresgästerna. Vi kommer att argumentera för att det inte ska bli någon retroaktiv hyreshöjning, men tyvärr finns risken i och med att förhandlingarna går till medling och därmed drar ut på tiden