Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Sotenäsbostäder strandar förhandling och söker medlingshjälp

Kommunala Sotenäsbostäder har strandat förhandlingen med Hyresgäst­föreningen om nästa års hyror och söker nu medlingshjälp. Hyresgäst­föreningen beklagar beslutet vilket de menar fördröjer processen

Efter tre veckors överläggningar valde Sotenäsbostäder att stranda förhandlingen med Hyresgäst­föreningen om nya hyror för 1 118 hushåll. Bostadsbolaget kommer nu att skicka ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK), ett partssammansatt tvistlösningsorgan som i ett första skede ger medlingshjälp till de lokala parterna.

Hyresgäst­föreningen är besvikna över beslutet och deras förhandlingsledare, Roshan Yigit, menar att bostadsbolaget inte varit intresserade av att förhandla i och med att man vägrat röra sig från sitt krav på 11,6 procent.

– Bolaget har räknat fram en hyreshöjning med hjälp av en räknesnurra och i princip bett oss att teckna avtalet. Någon förståelse för hyresgästernas svåra ekonomiska situation och att en hög hyresutveckling rimligen behöver spridas över tid har vi inte sett från bolagets sida. Att hyresgäster drabbats av två års enorma reallönesänkningar och 25 procents ökning av matpriserna har gått ledningen obemärkt förbi. Så går inte en förhandling till. Båda parter måste vara beredda att ge och ta. Vi har varit beredda att sträcka oss långt eftersom läget i omvärlden gjort att kostnaderna för bolaget ökat. Men vår uppgift är att få till en överenskommelse som blir skälig för hyresgästerna.

– De största förlorarna på strandningar är hyresgästerna. I och med att förhandlingen då drar ut på tiden är vi oroliga att det kommer resultera i retroaktiva hyror, och det kan bli väldigt tufft i ett läge då många hyresgäster redan har det svårt ekonomiskt. Dessutom ökar osäkerheten. Vi hade helst sett en lokal överenskommelse genom förhandlingarna eftersom vi anser att lokala förutsättningar tolkas bäst utifrån lokala perspektiv.

Även förra året valde Sotenäsbostäder att stranda hyres­förhandlingarna. Deras utgångsbud inför 2023 låg på 9,0 procent vilket de sedan sänkte till 7,5 procent. Hyresgäst­föreningens motbud låg på 2,8 procent. Efter beslut från HMK landade hyreshöjningen på 4,6 procent från och med 1 mars 2023.

Sotenäsbostäder inför betalparkering i bostadsområdena

I mitten på december meddelade Sotenäsbostäder sina hyresgäster att de kommer att slopa fri parkering i bostadsområdena. I stället erbjuds hyresgästerna att hyra en egen parkeringsplats, garage eller carport. Månadskostnaden för en utomhusparkering har bolaget satt till 300 kronor med ett tillägg på 250 kronor för en laddstolpe.

– Hyresgästerna har tidigare kunnat parkera gratis i sina bostadsområden och vi menar att en sådan chockhöjning sänker lägenheternas bruksvärde. Vi kommer att kräva svar från Sotenäsbostäder, förklarar Roshan Yigit.