Skövde frånträder förhandlingar om hyresnivåer för äldreboenden

Skövde kommun frånträder förhandlingen om hyresjusteringar för särskilt boende för äldre. Detta efter att parterna vid flera träffar försökt nå en överenskommelse, men funnit att vi står långt ifrån varandra. Hyresgäst­föreningens uppfattning är att de hyror kommunen vill ha är oskäligt höga.

Den 26 juni meddelar Skövde kommun att de frånträder förhandlingarna om bruksvärdeshyror för deras äldreboenden och meddelar samtidigt att de avser att förhandla individuellt med respektive hyresgäst. Bakgrunden är att parterna står långt ifrån varandra i synen på vad som är skäliga hyror för de äldre.

– Hyresgäst­föreningens uppfattning är att hyresnivåerna är orimligt höga. Vissa mervärden som närhet till service, larm med mera ska givetvis påverka, men inte hur mycket som helst. Vid jämförelse med studentbostäder som också har höga hyresnivåer blir det ändå nästan dubbelt så dyrt, vilket känns orimligt även om vissa mervärden räknas in, säger Håkan Skött, Hyresgäst­föreningens förhandlare.

Som exempel skulle flera rum på cirka 30 kvadratmeter få en hyra på över 7000 i månaden med kommunens förslag.