Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
Inga restriktioner
Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgäst­föreningen

Skiljeman har bestämt hyrorna för 1 050 hyreshushåll i Alingsås

Efter att branschorganisationen Fastighetsägarna GFR avbröt förhandlingarna och valde tvist i stället för lokal förhandling har nu den oberoende skiljemannen kommit med en rekommendation om hyreshöjning för 2024 som parterna är tvungna att följa. Rekommendationen innebär en hyreshöjning på 5,7 procent från den 1 januari för 1 050 hyreshushåll. Fastighetsägarna GFR representerar 36 hyresvärdar och krävde höjningar på 12 procent.

Det var i januari i år som Fastighetsägarna GFR valde att avbryta förhandlingarna i Alingsås med Hyresgäst­föreningen om hyrorna för 2024. Fastighetsägarna föredrog att ta en rättstvist och låta hyrorna avgöras av en skiljeman tillsatt av Hyresnämnden i stället för att fortsätta förhandla.

Rekommendationen från skiljemannen innebär att hyrorna ska höjas med 5,7 procent från 1 januari, vilket ligger en bra bit över snittet för landets hyres­förhandlingar.

– Jag har faktiskt svårt att se varför just dessa fastighetsägare skulle vara berättigade till en högre hyreshöjning än andra hyresvärdar i Alingsås och även de flesta runt om i landet. Nu är detta långt ifrån Fastighetsägarnas krav på 12 procent, men ändå alldeles för högt. Vi beklagar också att skiljemannen inte gjort skillnad på kall- och varmhyror, kommenterar Jesper Lissmark som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

Fastighetsägarna har begärt skiljemannaförfarande i runt 100 kommuner runt om i landet, något Hyresgäst­föreningen ställer sig frågande till då tanken med det nya systemet var att det skulle användas restriktivt.

– Det är också väldigt olyckligt att Fastighetsägarna GFR:s strandning resulterade i fyra månaders retroaktiva hyreshöjningar. Ett av lagstiftarnas syften med den nya tvistlösningen var att minska risken för retroaktivitet. I stället blev det tvärt om med en historiskt stor retroaktivitet, säger Jesper Lissmark.

Faktaruta:

Oberoende skiljeman:

Första januari 2023 infördes en ny lag som innebär att även privatvärdar får ett oberoende tvistlösningsorgan där hyrestvister kan lösas. Modellen innebär att en part kan ansöka om att en oberoende skiljeman ska avgöra hur mycket hyran ska höjas. Detta kan göras tidigast tre månader och senast fyra månader efter påbörjad förhandling. Tvisten ska avgöras senast sex veckor efter att hyresnämnden utsett skiljeman. I sin bedömning av hur mycket hyran ska höjas ska skiljemannen ta hänsyn till den ekonomiska utvecklingen på orten. Skiljemannen avgör tvisten genom att ge en skriftlig rekommendation om hur mycket hyran ska höjas, parterna ska sedan ingå en förhandlingsöverenskommelse inom två veckor och höja hyran enligt rekommendationen. Skiljemannens rekommendation går inte att överklaga.