Fastighetsägarna Syd ville höja hyrorna med 12 % i Sölvesborg
Fastighetsägarna Syd ville höja hyrorna med 12 % i Sölvesborg

Skiljeman avgör hyrorna i Sölvesborg

En särskild skiljeman fick avgöra årets hyreshöjning för cirka 400 lägenheter i Sölvesborg. Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna Syd kom inte överens och lämnade ärendet vidare till en särskild skiljeman, som sedan 2023 kan användas för att avgöra tvister om hyror. Skiljemannen har nu kommit med en rekommendation som innebär en hyreshöjning på 5,9 procent från den första januari 2024.

- Det är en hög höjning, som kommer att vara tuff för många hyresgäster. Samtidigt är det tydligt att skiljemannen håller med om att Fastighetsägarnas krav var alldeles för höga. De ville höja hyrorna med 12 procent. Att komma med krav på tvåsiffriga hyreshöjningar mitt under en ekonomisk kris som drabbat många hyresgäster särskilt hårt, är helt orimligt, säger David Broo, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna Syd kunde inte komma överens om nivån på årets hyreshöjning och förhandlingarna strandade. Fastighetsägarna yrkade på en hyreshöjning på 12 procent och Hyresgäst­föreningen ville inte gå med på det. Eftersom man inte kunde komma överens valde Fastighetsägarna att avbryta de lokala förhandlingarna och lämna det vidare till en särskild skiljeman. Skiljemannen har nu kommit med en rekommendation som gäller hyrorna för cirka 400 lägenheter i Sölvesborg. Rekommendationen gäller en hyreshöjning på 5,9 procent som ska gälla från den första januari 2024, vilket innebär att det blir en retroaktiv hyreshöjning.

- Tyvärr har skiljemannen beslutat om en retroaktiv höjning, de nya hyrorna börjar gälla redan från första januari och det blir alltså flera månadshöjningar på en gång. Retroaktiva hyreshöjningar är aldrig bra för hyresgästerna, det är något som är svårt för många att klara av. Vi hade också velat se en lägre höjning för de lägenheter som har kallhyra, i en lokal förhandling är det normalt sett något vi förhandlar fram. Men tyvärr fick vi inte gehör för det, säger David Broo.

Fakta om särskild skiljeman
Första januari 2023 infördes en ny lag som innebär att privata hyresvärdar får ett oberoende tvistlösningsorgan där hyrestvister kan lösas. När Hyresgäst­föreningen och de kommunala bostadsbolagen inte kommer överens i de årliga hyres­förhandlingarna har tvisten kunnat avgöras av Hyresmarknadskommittén, HMK, där företrädare för de båda parterna ingår. Nu finns det alltså en liknande modell även för hyres­förhandlingar med privata hyresvärdar. Modellen innebär att en part kan ansöka om att en särskild skiljeman ska avgöra nivån på hyreshöjningen. Det kan göras tidigast tre månader och senast fyra månader efter påbörjad förhandling. Tvisten ska avgöras senast sex veckor efter att hyresnämnden utsett skiljeman. I sin bedömning av hur mycket hyran ska höjas ska skiljemannen ta hänsyn till den ekonomiska utvecklingen på orten. 

Skiljemannen avgör tvisten genom att ge en skriftlig rekommendation om hur mycket hyran ska höjas, parterna ska sedan ingå en förhandlingsöverenskommelse inom två veckor och höja hyran enligt rekommendationen. Parterna är ändå alltid fria att komma överens lokalt även efter en rekommendation, om parterna är eniga om det.