Hyreshöjning på 5,6 procent för drygt 2 000 lägenheter i Karlskrona
Hyreshöjning på 5,6 procent för drygt 2 000 lägenheter i Karlskrona

Skiljeman avgör hyreshöjning i Karlskrona

Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna Syd kunde inte komma överens om årets hyreshöjning i Karlskrona. Ärendet gick i stället vidare till en särskild skiljeman, som sedan 2023 kan användas för att avgöra tvister om hyror. Skiljemannen har nu kommit med en rekommendation som innebär en hyreshöjning på 5,6 procent från den första januari 2024.

- Det är en höjning som kommer att påverka många hyresgäster. Det ekonomiska läget de senaste åren har slagit hårt mot många hyresgäster, som redan har svårt att klara av sin vardagsekonomi, säger David Broo, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Hyres­förhandlingarna om årets hyreshöjning i Karlskrona mellan Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna Syd strandade, eftersom parterna inte kunde komma överens om nivån. Fastighetsägarna yrkade på en hyreshöjning på 11 procent, något som Hyresgäst­föreningen inte ville gå med på. Fastighetsägarna valde att avbryta de lokala förhandlingarna och lämna ärendet vidare till en särskild skiljeman. Skiljemannen har nu granskat ärendet och kommit med en rekommendation. Den rekommenderade hyreshöjningen för drygt 2 000 lägenheter i Karlskrona är 5,6 procent, från den 1 januari 2024, det blir alltså en retroaktiv hyreshöjning.

- Vi hade så klart hellre sett en lokal förhandling, men tyvärr var Fastighetsägarnas krav allt för höga för att vi skulle kunna närma oss varandra. De ville höja hyrorna med 11 procent, det skulle vi aldrig kunna gå med på. En så hög höjning skulle tvinga hyresgäster att lämna sina hem, de skulle helt enkelt inte ha råd med hyran längre, säger David Broo.

Fakta om särskild skiljeman
Första januari 2023 infördes en ny lag som innebär att privata hyresvärdar får ett oberoende tvistlösningsorgan där hyrestvister kan lösas. När Hyresgäst­föreningen och de kommunala bostadsbolagen inte kommer överens i de årliga hyres­förhandlingarna har tvisten kunnat avgöras av Hyresmarknadskommittén, HMK, där företrädare för de båda parterna ingår. Nu finns det alltså en liknande modell även för hyres­förhandlingar med privata hyresvärdar. Modellen innebär att en part kan ansöka om att en särskild skiljeman ska avgöra nivån på hyreshöjningen. Det kan göras tidigast tre månader och senast fyra månader efter påbörjad förhandling. Tvisten ska avgöras senast sex veckor efter att hyresnämnden utsett skiljeman. I sin bedömning av hur mycket hyran ska höjas ska skiljemannen ta hänsyn till den ekonomiska utvecklingen på orten. 

Skiljemannen avgör tvisten genom att ge en skriftlig rekommendation om hur mycket hyran ska höjas, parterna ska sedan ingå en förhandlingsöverenskommelse inom två veckor och höja hyran enligt rekommendationen. Men värt att komma ihåg är att parterna alltid är fria att komma överens lokalt även efter en rekommendation om parterna är eniga om det.