Emmaboda Bostads AB  höjer hyrorna med 5,4 procent
Emmaboda Bostads AB höjer hyrorna med 5,4 procent

Så mycket höjer Emmaboda Bostads AB hyrorna

Emmaboda Bostads AB (EBA) kom i november med ett rekordhögt yrkande, det högsta i länet. Bolaget ville höja hyrorna med 17,1 procent. Hyresgäst­föreningen ville inte gå med på de siffrorna och förhandlingarna gick vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK). Nu kommer beslutet; från den första januari 2024 höjs hyrorna med 5,4 procent.

- Vi rättar oss efter HMK:s beslut, hyreshöjningen ligger i nivå med andra överenskommelser runt om i länet. Sen är det så klart ändå en historiskt hög höjning och jag har full förståelse för att det är mycket pengar för många hyresgäster, säger David Broo, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Hyresgäst­föreningen och EBA kunde inte komma överens i årets hyres­förhandlingar. EBA ville från början höja hyrorna med 17,1 procent, vilket Hyresgäst­föreningen inte kunde gå med på. Efter flera försök till förhandling, insåg parterna att de inte kunde närma sig varandra tillräckligt mycket för att komma överens och EBA lämnade i stället över ärendet till HMK. I HMK hanteras tvister mellan Hyresgäst­föreningen och kommunalt ägda bostadsbolag som EBA. HMK har nu kommit med ett beslut och hyrorna för EBA:s hyresgäster höjs med 5,4 procent. De nya hyrorna börjar gälla från den första januari 2024 vilket innebär att det blir en retroaktiv höjning.

- Vi stod för långt ifrån varandra för att kunna komma överens i förhandlingarna. Vi kan inte gå med på så höga hyreshöjningar, det skulle vara katastrofalt för hyresgästerna. Därför fick HMK avgöra detta i stället, säger David Broo.