Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Rekordhögt hyreskrav från Edethus

Edethus kallar till förhandling bara veckor innan de vill att de nya hyrorna ska träda i kraft och lägger dessutom fram ett rekordhögt krav på 9,5 procent. Nu väntar förhandlingar med motparten Hyresgäst­föreningen som poängterar vikten av att hitta en balanserad lösning.

Det allmännyttiga bostadsbolaget, Edethus, kallar till förhandling och presenterar ett historiskt högt krav på 9,5 procent i hyreshöjningar från och med 1 april. Hyresgäst­föreningen, som representerar bostadsbolagets 283 hyreshushåll i förhandlingarna, konstaterar att bolagets krav inte tar hänsyn till den svåra kris som hyresgästerna befinner sig i.

– Vi kan inte acceptera att hyresgästerna förväntas ta hela notan för fastighetsägarnas kostnadsökningar när det är tuffa tider. Även hyresgästerna har drabbats av ökade kostnader från flera håll och många har svårt att klara av vardagen. Vi hoppas att vi kan hitta en balanserad och rimlig lösning för både hyresgästerna och bostadsbolaget, säger Sophia Fors, som leder Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

Fors konstaterar att yrkandet kommer sent vilket inte lämnar mycket tid för förhandling i och med att bolaget vill att höjningen ska träda i kraft redan den 1 april.

– Vi är redo att förhandla och att hitta en lösning som är rättvis för både hyresgästerna och bostadsbolaget. Men det kräver att vi har tillräckligt med tid och att bolaget tar hänsyn till den svåra ekonomiska situation som många hyresgäster befinner sig i. Vi menar att bolagets sent inkomna krav inte ska drabba hyresgästerna i form av retroaktiva hyreshöjningar

För en genomsnittlig tvåa skulle Edethus krav innebära en höjning med 551 kronor i månaden eller 6 612 kronor per år, det vill säga mer än en extra månadshyra.