Text från TT

Rapport: Unga vuxnas boende 2023

Andelen unga vuxna som bor hemma hos sina föräldrar har nästan fördubblats på 25 år. Mer än häften har fått ekonomisk hjälp det senaste året. Hyresgäst­föreningens återkommande rapport Unga vuxnas boende visar på en mycket pressad situation för landets unga.

- Förutsättningen för att vara ung vuxen på bostadsmarknaden idag ger mig ont i magen. Det är svårt att hitta någonstans att bo. På vägen kan du också bli utsatt för trakasserier, utsättas för oseriösa hyresvärdar, ockerhyror och bli ofrivilligt hemmaboende. Den trasiga bostadsmarknaden påverkar unga vuxnas livsval och framtidstro. Det är dags att politiken tar sitt ansvar, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgäst­föreningen 

Sedan 1997 har Hyresgäst­föreningen vartannat år släppt en rapport om unga vuxnas boende. Den bygger på enkätsvar från 4896 representativt utvalda unga vuxna i åldrarna 20 till 27. Rapporten går igenom unga vuxnas boendesituation utifrån hur de bor idag, boendepreferenser, boendekostnader och mycket mer. Rapporten visar på en mycket pressad situation: 

  • 26 procent av alla unga vuxna bor hemma hos föräldrar, cirka 250 000 personer.  

  • 77 procent av de hemmaboende är ofrivilligt hemmaboende och vill bo på annat sätt, cirka 192 300. 

  • 29 procent av alla unga vuxna oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden. 

  • 35 procent av alla unga vuxna tvekar inför att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden. 

- Unga vuxna möter idag en trasig bostadsmarknad. Det är resultatet av otillräcklig politik under lång tid, och kommer att bli ännu värre när bostadsbyggandet nu tvärnitar. Det som unga vittnar om borde få alla politiker att inse att de inte längre kan sitta på händerna - det är dags att gå till handling, säger Ola Palmgren, talesperson för unga vuxna samt vice förbundsordförande

Sex procent av unga vuxna har känt sig trakasserade eller diskriminerade i samband med att de har sökt bostad. Av de som bor i andra och tredje hand är det 15 procent som blivit utsatta. Vanliga former är olika sexuella inviter och trakasserier, samt rasism när unga blir bortvalda på grund av sitt namn.  

- Ingen ung ska behöva utstå sexuella trakasserier eller diskriminering för att kunna få tag på ett eget hem. Det är horribelt vad unga ska behöva utstå. Inte bara möter de värdar som kräver ockerhyror, utan också de som utnyttjar den trasiga bostadsmarknaden och ungas utsatthet för att trakassera, diskriminera och på olika sätt utnyttja dem, säger Ola Palmgren, talesperson för unga vuxna samt vice förbundsordförande 

Rapporten tittar också på den ekonomiska utvecklingen. 53 procent har de senaste 12 månaderna fått ekonomisk hjälp av föräldrar eller vänner. Det är också vanligare att någon form av samboskap krävs för att kunna betala den första bostaden.  

Hyresgäst­föreningen anser att politikerna måste agera och kräver tre åtgärder: 

1. Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid. Kommunala bostadsförmedlingar förmedlar merparten av de lediga lägenheterna efter antal år i kön, vilket missgynnar unga. Hyresgäst­föreningen anser därför att lagen måste ändras och tillåta att en större del fördelas efter behov, där exempelvis de utan bostad prioriteras. 

2. Stärk bostadsbidraget. Nu krävs en rejäl förstärkning av bostadsbidraget, som halkat efter i trettio år, för att på riktigt stödja landets unga vuxna. 

3. Förmånliga bygglån. Medan förändringar i bostadskön och stärkt bostadsbidrag skulle ge effekt för landets unga nu direkt så är det inte lösningen på landets problem med bostadsbrist. Fler bostäder måste byggas till rimliga priser. Regeringen kan inte längre vänta och se, nu krävs kraftfulla satsningar. Byggandet måste stöttas genom förmånliga bygglån och ett tillfälligt investerings­stöd, annars kommer bostadsbristen att förvärras. 

Läs hela rapporten här!