Fotograf: Colourbox
Fotograf: Colourbox

Ramöverenskommelse klar med flera privata hyresvärdar i Malmö

Hyresgäst­föreningen har träffat överenskommelser om nya hyror med flera privata hyresvärdar i Malmö. De fastighetsägare man träffat överenskommelser med är Heimstaden, Trianon, Victoriahem, Willhem, Kanslihuset samt Bokalen.

Resultatet blev 5 procent i höjning för lägenheter med varmhyra, 2,5 procent för lägenheter med kallhyra samt 3 procent för lägenheter med presumtionshyra. Hyreshöjningarna börjar gälla från den 1 januari 2023.

–  Förhandlingarna har varit extra tuffa i år med anledning av hög inflation, räntehöjningar samt ökade drift- och underhållskostnader. Yrkanden har generellt sett legat kring 10 procent i år och vi har legat väldigt långt ifrån varandra under förhandlingarna. Resultatet är en kompromiss men vi är nöjda med denna ramöverenskommelse och att alla parter tagit ansvar i denna svåra tid, säger ansvarig förhandlare, Sead Kurtovic.

Med anledning av det svåra ekonomiska läget har parterna även kommit överens om följande: Väljer värden att ta ut hyran retroaktivt, mer än 1 månad, ska den delen fördelas jämnt över tre månader om värden aviserar kvartalsvis.

– Vi kommer vidare att förhandla fastighetsvis och eftersom alla lägenheter förhandlas var för sig kommer det att ta uppemot en månad innan berörda hyresgäster får information om vilken hyra som gäller för just deras lägenhet. Det är bra att vi äntligen har nått uppgörelser och vi hoppas att även hyror för de enskilda fastigheterna kommer att kunna förhandlas inom kort, fortsätter Sead Kurtovic.

Region Södra Skåne
Regional pressjour Södra Skåne
0104592300
press.sodraskane@hyresgastforeningen.se

Hyresgäst­föreningen är en demokratisk medlems­organisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.