Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgäst­föreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin

Privatvärdarna fortsätter gå med vinst visar ny rapport

Hyresgäst­föreningen granskar varje år de privata fastighetsägarnas ekonomi i rapporten Privatvärdarnas ekonomi. Utifrån fastighetsbolagens egna finansiella rapporter blir bilden tydlig: trots inflation och ökade taxor är det fortfarande en lönsam affär att äga fastigheter. Vinsten per hyreskrona är nästan 25 procent i genomsnitt under 2022.

– Den långvariga krisen har grävt djupa hål i mångas hushållsbudget, i år har många ett ännu tuffare ekonomiskt läge än i fjol. Men fastighetsbranschen fortsätter vara lönsam. Det ser vi svart på vitt när vi granskar fastighetsbolagens egna redovisningar. Med det i åtanke sticker fastighetsvärdarnas krav på chockhöjda hyror verkligen i ögonen. Hyresrätten kan inte bara vara en vinstmaskin för landets fastighetsägare utan måste också vara ett tryggt hem för Sveriges hyresgäster, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgäst­föreningen. 

I rapporten Privatvärdarnas ekonomi  analyseras kostnadsutvecklingen för strax under 30 privata fastighetsägare, av olika storleksordning, spridda över landet. Uppgifterna har hämtats ur företagens offentliga årsredovisningar för perioden 2018–2022. Rapporten gör även ett nedslag i första halvan av 2023 för att fånga vad som sker här och nu. Totalt berör analysen 200 795 lägenheter, vilket motsvarar 19 procent av de hyreslägenheter som ägs och förvaltas av privata fastighetsägare runtom i landet. På så sätt ger urvalet en representativ bild av branschen i sin helhet. 

null

En välmående bransch  

Tydligast i rapporten är hur ett flertal fastighetsägare har förlitat sig på det tidigare låga ränteläget och ökat sin lånevolym för att kunna växa i storlek och öka sina marknadsvärden genom förvärv och koncept­renoveringar. Detta syns nu i kraftigt ökade räntekostnader. Trots det är vinsten per hyreskrona så hög som 25 procent under 2022. Det innebär att för varje 100 kronor fastighetsägarna får in från hyresintäkter är 25 kronor ren vinst.  

Den samlade bilden som träder fram i rapporten är alltså en bransch med mycket stabil och god ekonomi där hyresrätten som investering fortsätter att vara en lönsam affär. Företagens ekonomi har gynnats av ett flerårigt lågt ränteläge och fortsätter att vara stark även i en mer pressad ekonomi.  
 
– Det finns en dubbelhet från fastighetsägarnas sida som faktiskt provocerar. Ena stunden kräver de rekordhöga hyreshöjningar för att ”rädda hyresrätten”. Men när de i nästa stund ska rapportera till sina ägare får vi läsa om starka resultat och god avkastning. Hur kan fastighetsägarna motivera de här chockhöjningarna av hyror när deras ekonomi under så lång tid varit urstark? Den frågan får fastighetsägarna gärna svara hyresgästerna på, säger Madeleine Olausson, rapportförfattare och utredare på Hyresgäst­föreningen. 

Heimstaden sticker ut 

En aktör sticker ut särskilt mycket i granskningen och det är Heimstaden. En stor del av urvalets försämrade finansnetto härrör till Heimstadens verksamhet. Det totala finansnettot hamnar på ett underskott om – 14,7 miljarder kronor under 2022. Av dessa kommer – 9,8 miljarder kronor från Heimstaden. Det betyder att Heimstaden står för två tredjedelar av urvalets försämrade finansnetto. Övriga företag har visserligen också haft försämrade finansnetton, men inte tillnärmelsevis i samma utsträckning som Heimstaden. 

– Här har vi ett fastighetsbolag som levt över sina tillgångar på hyresgästernas och småspararnas bekostnad. Dom har gjort dåliga affärer som man försökt hämta hem genom att inte bara chockhöja hyrorna utan också genom att försöka driva igenom dubbelhöjning av hyrorna. Detta är fastighetsbranschen när den är som sämst och borde vara ett vara avskräckande exempel för alla seriösa aktörer i branschen, säger Martin Hofverberg. 

Under de senaste fem åren har de undersökta fastighetsföretagens:

  • lägenhetsbestånd ökat med 68 procent  
  • driftnetto ökat med 23 procent 
  • haft en samlad vinst på 143 miljarder kronor  
  • lånevolym ökat med 99 procent 
  • haft en genomsnittlig vinst per hyreskrona på 28 procent 


Om rapporten: 

Hyresgäst­föreningen har tagit fram rapporten Privatvärdarnas ekonomi för att analysera utvecklingen av intäkter och kostnader i fastighetsbranschen samt hur förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter har förändrats under de senaste åren. I rapporten ges en övergripande bild av hur branschen har utvecklats. Sammantaget visar rapporten att företagen både idag och historiskt har en stark ekonomi.  

Utdrag ur företagens finansiella rapporter: 

Willhem AB 

”Willhem står stabilt och redovisar ett ökat driftnetto.” 
- Mariette Hilmersson, VD Willhem Q2 2023  

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB 

”Samtidigt som 2022 var ett turbulent år för fastighetsbranschen och för K2A så var det vårt operationellt bästa år någonsin.” 
- Johan Knaust, VD K2A, 2022 

Wallenstam AB 

”Vi har en stabil och trygg finansiell ställning som ger oss handlingsutrymme.” 
- Hans Wallenstam, VD Wallenstam, Q2 2023 

Heimstaden Sverige 

”Trots osäkerheten på marknaden förväntar vi oss en stabilisering under 2023 då inflationstrycket planar ut och det blir tydligare var räntorna kommer att lägga sig.” 
- Helge Krogsbøl, VD Heimstaden Sverige, 2022 

Studentbostäder i Norden AB 

”Det första halvåret 2023 har präglats av finansiella utmaningar medan fastighetsverksamheten fortsatt går mycket bra.” 
- Rebecka Eidenert; VD Studentbostäder i Norden AB, Q2 2023 

Trianon AB  

 ”Vi går mot ljusare tider.”  
- Olof Andersson, VD Trianon, Q1 2023