Östergötlands bostadsbrist har ökat med 4 182 bostäder.
Östergötlands bostadsbrist har ökat med 4 182 bostäder.

Östergötlands bostadsbrist har byggts på med över 4 000 bostäder

Trots byggandet av fler bostäder i Östergötland har bostadsbristen inte minskat, utan i stället ökat. Vissa kommuner, som Vadstena har visserligen lyckats minska sin bostadsbrist med 122 bostäder, men Norrköping har i stället byggt på sin med 2 180 bostäder. En ny rapport från Hyresgäst­föreningen visar siffror på bostadsbyggandet i förhållande till befolkningsökningen, under åren 2010 – 2019.

I Hyresgäst­föreningens nya rapport Miljonärsprogrammet, presenteras siffror på byggandet i landets alla län och kommuner under åren 2010 – 2019. Rapporten visar att många av kommunerna visserligen har byggt många nya bostäder, men att befolkningen har ökat i en högre takt. Därför har den faktiska tillgången på bostäder minskat i stället för att öka. Man har helt enkelt byggt på bostadsbristen.

- Östergötland är i desperat behov av fler bostäder, det tror jag att de allra flesta som bor här har märkt av. Det behövs särskilt hyresrätter. Vi har till exempel många unga som står och väntar på att kunna flytta hemifrån och som behöver ett bra boende. Det nya normala kan inte vara att man ska tvingas bo kvar hemma tills man är 30 år, bara för att staten inte kan uppfylla sina skyldigheter att se till att det finns bostäder för alla, säger Inger Borg, ordförande Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Enligt rapporten är det främst kommunerna och företag som tagit ansvaret för byggandet av nya bostäder, med ökad kommunal skuldsättning som följd. Författaren menar också att det under perioden har varit ett ovanligt gynnsamt läge för byggande, med låga räntor och ett stort behov av nya bostäder.

- Bostadsbristen har inte minskat, trots bra förutsättningar och nu stannar dessutom mycket av bostadsbyggandet upp på grund av den krisande ekonomin. Det bådar inte gott för framtidens hyresgäster. Nu är det dags att staten tar sitt ansvar, allt kan inte hänga på kommunerna, säger Inger Borg.

Knapp hälften av Östergötlands kommuner har enligt rapporten haft en byggtakt som minskat bostadsbristen, där finns Vadstena, Åtvidaberg och Ödeshög som goda exempel. Norrköping har i stället byggt så pass lite i förhållande till sin befolkningsökning att bostadsbristen i kommunen har ökat med 2 180 bostäder och i Linköping har den ökat med 653 bostäder. Även i Finspång och Mjölby har man byggt för lite och ökat sin bostadsbrist med flera hundra bostäder.

 

Kommun

Nya bostäder

Förändring tillgång på bostäder

Boxholm

58

-56

Finspång

216

-374

Kinda

124

60

Linköping

8 528

-653

Mjölby

376

-618

Motala

661

-254

Norrköping

4 779

-2 180

Söderköping

220

-72

Vadstena

126

122

Valdemarsvik

72

41

Ydre

52

15

Åtvidaberg

123

121

Ödeshög

102

91

Totalt för Östergötland

15 437

-4 182

Siffrorna är uppdaterade 27/4 klockan 11.30