Text från TT

Nytt förslag från Hyresgäst­föreningen: Hyresakuten ska hjälpa de som har svårt att betala hyran

Hyresgäst­föreningen föreslår inrättandet av Hyresakuten för att hjälpa hyresgäster i ekonomiskt svåra tider. Initiativet tar sin utgångspunkt i den pågående debatten om höga hyror, ökad inflation och familjer som inte har råd med livets nödtorft.

I rapporten "Hyresgästernas lägesrapport" framkommer tydligt att den ekonomiska situationen för hyresgäster, även de med inkomster kring medianen, är mycket ansträngd. Löneökningar på flera år har ätits upp av inflation och hyror. För att minska risken för hemlöshet och livslångt utanförskap föreslår Hyresgäst­föreningen inrättandet av en statlig fond - en Hyresakut - för hyresgäster som behöver extra tillskott till hyran. 

Hyresakuten bygger på bostadsbidragets konstruktion men med vissa avgörande skillnader. Inkomstgränserna dubblas för att fler hushåll ska ha möjlighet att få bidrag och det ska öppnas upp för att alla olika typer av hushåll, inte endast unga under 29 år och barnfamiljer, ska kunna ansöka om bidraget. Hyresakuten ska kunna komma till nytta för de pensionärer och familjer som i dagsläget inte får ekonomin att gå ihop. Ansökan och utbetalning ska ske månatligt så länge krisen pågår. 

"Vi ser en uppkommen pris- och utgiftschock som drabbat de svenska hyreshushållen. Många yrkesarbetandes löner och ersättningsnivåer räcker inte längre till. Hyresakuten är en extraordinär åtgärd för att hantera den här situationen och för att hjälpa hyresgäster att undvika skuldsättning, hemlöshet och existensminimum", säger Liz Jönsson, ordförande på Hyresgäst­föreningen i region Norra Skåne. 

Hyresgäst­föreningen vill klargöra att vi inte lanserar en Hyresakut utan föreslår en Hyresakut som skulle innebära inrättandet av en statlig fond för hyresgäster som har svårt att betala sin hyra. Vi uppmanar politikerna att ta ansvar och införa en Hyresakut för att stödja hyresgäster som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. 

”Vi är övertygade om att införandet av en Hyresakut skulle göra stor skillnad för många hyresgäster runt om i Sverige. Det skulle bidra till att minska risken för hemlöshet och livslångt utanförskap och ge hyresgäster trygghet i en ekonomiskt orolig tid. Vi hoppas att politikerna tar vårt förslag på allvar och ser till att hyresgästerna inte står utanför i den ekonomiska krisen", avslutar Liz Jönsson.