Text från TT

Nya hyror klara för Vellingebostäders hyresgäster

Efter beslut från Hyresmarknadskommittén är nu hyrorna för Vellingebostäders hyresgäster klara. Höjningen blir 4,5 procent och gäller från 1 januari 2023 och omfattar cirka 1000 lägenheter. För lägenheter med varmhyra läggs det även på ett bränsletillägg på 2,5 procent som gäller under hela 2023.

– Förhandlingarna har varit extra tuffa i år med anledning av hög inflation, räntehöjningar samt ökade drift- och underhållskostnader. Eftersom Hyresgäst­föreningen inte kunde acceptera Vellingebostäders höga bud, gick ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén, berättar Christian Lundberg förhandlare på Hyresgäst­föreningen södra Skåne.

 

Fakta Hyresmarknadskommittén:

Om Hyresgäst­föreningen och ett allmännyttigt bostadsbolag inte kan komma överens vid den årliga hyresförhandlingen går ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK). Det är ett medlingsorgan som består av representanter från Hyresgäst­föreningen och Sveriges Allmännytta. 

Eftersom beslutet om hyreshöjningen fattats av HMK, och resultatet då blir meddelat senare än vid en förhandling, blir hyreshöjningen retroaktiv, det vill säga att den i detta fall började gälla 1 januari 2023.