Nya hyror klara för Nyköpingshems hyresgäster

Efter tuffa hyres­förhandlingar har det kommunala bostadsbolaget i Nyköping och Hyresgäst­föreningen kommit överens om hyreshöjningen för 2023. För de flesta lägenheterna höjs hyran med 4,78 procent från och med 1 juni 2023. Normalt justeringsdatum är 1 april. För hyresgästerna innebär det att de i år får två månader extra med den tidigare lägre hyran.

- Förhandlingarna drog ut på tiden, men vi kom överens till slut, säger Claes-Gunnar Mattsson ordförande i Hyresgäst­föreningens förhandlingsdelegation. Hyresjusteringen grundar sig på hyresgästernas och bolagets ekonomiska förutsättningar samt på det samhällsekonomiska läget - både nationellt och lokalt. Den är naturligtvis mycket högre än vad vi först kunde tänka oss att acceptera och vi är smärtsamt medvetna att den slår hårt mot många hyresgäster, men den ligger ungefär på samma nivå som för andra liknande bolag med liknande förutsättningar. Det känns viktigt att båda parterna ansträngt sig för att förstå den andre, tagit ansvar och kommit överens. Nu slipper hyresgästerna en lång väntan på ett avgörande i Hyresmarknadskommitén och en retroaktiv höjning.

Förutsättningarna inför förhandlingarna i år har varit mycket besvärliga. Hög inflation och höga räntor gör att kostnaderna ökar för Nyköpingshem. Samtidigt gör höga priser på mat och andra varor och tjänster att hyresgästernas ekonomi försämras. Det har därmed varit en ovanlig och extra svår intressekonflikt att lösa i årets förhandling.

- Vi tycker att Nyköpingshem visat förståelse för sina hyresgästers situation och vi har visat förståelse för att det är svårt för Nyköpingshem att hantera kostnader som ökat kraftigt, säger Sergio Quiñones, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen. Men sammantaget saknar hyresgästerna ekonomiska förutsättningar för att täcka de behov som bolaget anser sig ha. Detta är en situation vi måste jobba med tillsammans. Nyköpingshem och Hyresgäst­föreningen har därför också kommit överens om att stärka vårt samarbete. Det handlar bland annat om att bättre förstå och visa, för allmänhet och politiker, vilka utmaningar som finns och hitta bra lösningar inom olika områden.

När förhandlingarna startade meddelade Nyköpingshem att de ville höja hyran med 9,88 procent. Det är en siffra utan tydlig verklighetsförankring, men att bolagets kostnader ökat avsevärt är en realitet. Den överenskomna nivån är en kompromiss som kommer att innebära att bostadsbolaget måste göra prioriteringar, men det samma gäller naturligtvis för hyresgästerna på grund av den besvärliga ekonomiska situationen.

- Den nya förhandlingsöverenskommelsen mellan hyresmarknadens tre parter har generellt sätt fungerat bra i förhandlingen med Nyköpingshem. Detta bidrar till att stärka förhandlingssystemets legitimitet. Att hyreshöjningen i år blev högre i förhandlingen med bolaget beror främst på andra faktorer. Men det är viktigt att känna till att 4,78 procent är en historiskt hög hyreshöjning, som ligger över det som krävs för att täcka Nyköpingshems kostnader enligt våra beräkningar baserade på underlag från bolaget, men den kommer vi att ha med oss in i nästa års förhandling. Egentligen är det först då vi får en tydligare bild av om det här är en bra uppgörelse på lång sikt, avslutar Johan Sandberg, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen.

Fakta:

  • Hyrorna i Nyköpingshem höjs med 4,78 procent från den 1 juni.                              
  • Normalt justeringsdatum i Nyköpingshem är 1 april vilket innebär att höjningen har blivit framskjuten två månader. Höjningen beräknad på årshyran, så kallad årsbasis, blir därmed 3,98 procent.
  • Exempel: En höjning på 4,78 procent ger en höjning på 287 kronor per månad på en hyra på 6 000 kr.
  • 4,78 procent gäller för de flesta lägenheter i Nyköpingshems bestånd, men dem med kallhyror och så kallade presumtionshyror får en lägre höjning.                      
  • Nyköpingshem har cirka 3 700 lägenheter.              

För mer information:

Claes-Gunnar Mattsson, ordförande i Nyköpingshems förhandlingsdelegation 0738-333 400, Sergio Quiñones, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen 010-459 15 28 och Johan Sandberg, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen 010-459 15 95.