Nya hyror förhandlade med Vänersborgsbostäder

Vänersborgsbostäder valde i början av året att stranda förhandlingen om nya hyror och söka central medling från Hyresmarknadskommittén (HMK). Detta i ett läge när Vänersborgsbostäder och Hyresgäst­föreningen stod långt ifrån varandra i förhandlingarna. Innan vi fått ett centralt medlingsbeslut från HMK valde bolaget ändå att sätta sig ned vid förhandlingsbordet igen och göra upp lokalt med Hyresgäst­föreningen.

Överenskommelsen är på i genomsnitt 4,48 procent men slår olika för olika delar av fastighetsbeståndet. Bakgrunden till bolaget ursprungliga höga krav om att få höja med 6,4 procent är allmänna kostnadsökningar. Hyreshöjningarna blir ovanligt höga i år på grund av kostnadsökningarna. Hyresgäst­föreningen är nöjda med att parterna har kunnat nå en kompromiss utan att blanda in HMK.

– Hyresgäst­föreningen välkomnade att Vänersborgsbostäder valde att återvände till förhandlingsbordet. Vi tycker att en lokal överenskommelse där parterna tar gemensamt ansvar för att hitta en rimlig avvägning vid förhandlingsbordet är bättre än en utdragen process med beslut från Stockholm och Hyresmarknadskommittén.

 

För ytterligare upplysningar kontakta:
Sopha Fors, förhandlare
010-459 14 03

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgäst­föreningen är en demokratisk medlems­organisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.