Text från TT
Mostphoto

Nya hyror för Vätterhems hyresgäster

Hyres­förhandlingarna mellan Bostads AB Vätterhem och Hyresgäst­föreningen är klara. Efter förhandlingar är nu parterna överens om en hyreshöjning på 65 kr/kvm från den första januari.

Årets hyres­förhandlingar har präglats av ett än mer ansträngt samhällsekonomiskt läge än i fjol. Kraftigt ökade kommunala avgifter för fjärrvärme, vatten och avfall har bidragit till bostadsbolagets ökade omkostnader. Det är en svår ekonomisk situation som påverkar alla parter och där hyresgäster under en längre tid sett sina marginaler krympa.

Nu är den årliga hyresförhandlingen mellan Hyresgäst­föreningen och Bostads AB Vätterhem klar. Från den 1 januari höjs hyran för Vätterhems cirka 7 300 lägenheter med 65 kr/kvm och år.

För en exempellägenhet blir hyreshöjningen:

  • För en lägenhet på 50 kvm höjs hyran med 271 kr/månad.
  • För en lägenhet på 70 kvm höjs hyran med 379 kr/månad.
  • För en lägenhet på 90 kvm höjs hyran med 488 kr/månad.

I överenskommelsen finns det med ett maxtak på 600 kr/månad. Fastigheten Vapnet 6 har en egen överenskommelse, där höjs hyran med 32,50 kr/kvm och år.

- Det råder ingen tvekan om att det är ett tufft läge men jag tycker att vi tagit vårt ansvar. Hyresgästerna kan vara trygga med att vi gör allt för att hålla nere hyreshöjningarna. Att vi kommer överens lokalt visar också att bolaget tagit ansvar, säger Brigitte Widell, ordförande förhandlingsdelegationen för Vätterhem.

Den årliga hyresförhandlingen utgår ifrån treparts­överenskommelsen som är en överenskommelse mellan parterna på hyresmarknaden, Hyresgäst­föreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Treparts­överenskommelsen började att gälla 2022 och tydliggör hur en hyresförhandling ska gå till och vilka faktorer som ska tas med i förhandlingen.

- Det har varit långa och tuffa förhandlingar men bägge parter har tagit ansvar för att komma överens lokalt och på så sätt värna om förhandlingssystemet, säger Angelica Karlsson, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region Sydost.

För mer information, kontakta gärna:
Brigitte Widell, ordförande förhandlingsdelegationen för Vätterhem
Tel: 073-530 47 12