Text från TT

Nya hyror för Hyresbostäders hyresgäster

Hyres­förhandlingarna mellan Hyresbostäder och Hyresgäst­föreningen är klara. Hyresbostäder yrkade på en hyreshöjning på 11 procent från den 1 januari 2024. Efter förhandlingar är nu parterna överens om en höjning på i genomsnitt 5,12 procent.

Förhandlingarna om årets hyreshöjning mellan Hyresbostäder i Norrköping och Hyresgäst­föreningen är nu klara. För majoriteten av lägenheterna höjs hyran med 5,3 procent och för de lägenheter som har presumtionshyra höjs hyran med 3,23 procent. Presumtionshyra är en form av hyra som många nybyggda lägenheter har. De nya hyrorna börjar gälla från den 1 januari och berör cirka 9 800 lägenheter i Norrköping.

- Det är tuffa tider för många hyresgäster. Under de senaste åren har många levnadskostnader höjts, samtidigt som lönerna inte har höjts i samma utsträckning. Det innebär att hushållen faktiskt har haft en negativ reallöneutveckling och alltså fått mindre i plånboken jämfört med tidigare. Hyresgästernas pressade hushållsekonomi har en stor betydelse, de skulle helt enkelt inte klara av en så stor hyreshöjning som bolaget yrkade på från början, säger Natalie Celik, förhandlingsledare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Förra året drog hyres­förhandlingarna ut på tiden och hyresgästerna blev tvungna att betala höjningen retroaktivt. Natalie Celik uppger att både Hyresgäst­föreningen och Hyresbostäder varit måna om att undvika det i år, eftersom det är något som slår hårt mot många hyresgäster och innebär en osäkerhet.

- Det har varit konstruktiva förhandlingar och dialogen mellan oss och bolaget har varit bra. Vi har följt treparts­överenskommelsen som finns och utifrån den kunnat komma fram till en lokal överenskommelse, säger Natalie Celik.

Treparts­överenskommelsen är en överenskommelse mellan parterna på hyresmarknaden, Hyresgäst­föreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Överenskommelsen började att gälla 2022 och tydliggör hur en hyresförhandling ska gå till och vilka faktorer som ska tas med i förhandlingen.