Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder. Foto Gabriel Liljevall
Hyresgäst­föreningens förbundsordförande Marie Linder. Foto Gabriel Liljevall

Ny undersökning: Hyresgäster sämre rustade för kris

En ny undersökning från Hyresgäst­föreningen, utförd av Indikator Opinion, visar att hyresgäster har sämre beredskap för en större samhällskris jämfört med de som bor i ägt boende. Undersökningen visar att färre hyresgäster har kontanter undanlagda i händelse av kris och färre hyresgäster har en granne de kan vända sig till om det krisar.

– Jag tycker vår undersökning visar på hur viktigt det är med mer kunskap men inte minst mer stöd. Men skillnaderna mellan de som bor i hyrt och ägt boende är större än jag befarat, och det som oroar mig är att vi skapar ett alldeles för sårbart samhälle. Att krisberedskapen får stryka på foten när resurserna tryter speglar tyvärr en verklighet där hyresgäster har en mer pressad ekonomi. Har man tufft att få ihop till hyra och mat på bordet varje månad är det inte matförråd för krisen som prioriteras. Vill vi skapa en bred motståndskraft måste alla få en chans att vara med säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgäst­föreningen.

Undersökningen visar att:

  • Nästan en tredjedel av alla hyresgäster känner sig inte alls förberedda för en större samhällskris. Motsvarande ägt boende en femtedel. Minst beredskap bland unga i hyrt boende där 43 procent anger att de inte alls är förberedda.
  • Färre hyresgäster har en granne de kan vända sig till vid en större samhällskris. 43 procent i hyresrätt uppger att de inte har grannar i sin närhet de kan vända sig till vid en större samhällskris. Motsvarande siffra bland de som äger sitt boende är 21 procent. Siffran som högst bland män i hyresrätt där nästan hälften anger att de inte har en granne de kan vända sig till.
  • 61 procent i hyresrätt har inga pengar i form av kontanter undanlagda i händelse av kris. Motsvarande för de som bor i ägt boende är 48 procent.
  • Fler i hyresrätt vet var närmaste skyddsrum är beläget. I hyresrätt som vet till viss del eller helt och hållet 57 procent, motsvarande siffra för de som bor i ägt boende 53 procent.

– Är det något som Covid-krisen lärde oss så var det hur viktigt det är med sociala skyddsnät och goda grannar, våra grannar är vårt viktigaste skydd i krisen. I för många bostadsområden idag finns en otrygghet som har fått slå rot, och det går ut över den här viktiga gemenskapen grannar emellan. Här behöver samhället ta ett stort kliv och för att skapa tryggare områden, snarare än att straffa ut hela bostadsområden, säger Marie Linder.

– Hyresgäst­föreningen finns i nästan varenda hyreskvarter i hela landet. Engagerade hyresgäster gör jätteinsatser för att göra våra områden trevliga, hållbara och framför allt säkra. Vi vill fortsätta vara en del av lösningen. Så här ser vi det: Hyresgäst­föreningens lokaler och vi själva finns här, och vi vill bidra till att skapa ett robust samhälle som kan hantera tuffa tider när de kommer, säger Marie Linder

Om undersökningen:
Hyresgäst­föreningen gav Indikator Opinion i uppdrag att under mars 2024 undersöka den civila beredskapen bland hyresgäster och de som äger sitt boende. Större delen av datainsamlingen skedde inom ramen för Indikator Opinions månatliga omnibus som vänder sig till ett slumpmässigt urval av svenska medborgare över 18 år utan övre åldersgräns. Fältperioden för undersökningen var mellan den 4 mars 2024 till den 26 mars 2024.

För att möjliggöra jämförelser mellan de som äger och de som hyr sin bostad, utfördes en kompletterande datainsamling inom ramen för Indikator Opinions slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, med intervjuer av 751 svarande som hyr sin bostad. Det totala antalet respondenter som ligger till grund för rapporten är 3 078 med svar från 1 697 respondenter som äger sin bostad och 1 381 som hyr sin bostad.